Foto frå Bakka i Nærøyfjorden. Biletet er teke nede ved fjorden, og vi ser eit par naust og kyrkja i bakgrunnen. Skodda heng nedover fjellsidene, og fjelltoppane har fått eit snødryss.
Foto frå Bakka i Nærøyfjorden. Biletet er teke nede ved fjorden, og vi ser eit par naust og kyrkja i bakgrunnen. Skodda heng nedover fjellsidene, og fjelltoppane har fått eit snødryss.

Foto: Arlen Bidne/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Søk om tilskot til kulturminne i verdsarvområde

Eig du kulturminne i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden? No kan du søkje om tilskot til istandsetjing.

Midlane kjem frå Statsbudsjettet 2019 kap. 1429 post 79 Tilskot til verdsarven. Søknad skal sendast til Sogn og Fjordane fylkeskommune via www.regionalforvaltning.no

Søknadsfrist er 1. desember 2018.

For meir informasjon: http://www.sfj.no/kulturminne-paa-verdsarvlista.340495.nn.html

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Arlen Bidne
seniorrådgjevar
Arlen.Synnove.Bidne@sfj.no
415 30 934