Illustrasjon av fylkesvåpenet til Sogn og Fjordane.
Illustrasjon av fylkesvåpenet til Sogn og Fjordane.

Politiske møte i veke 17

Onsdag 26. april er det møte i fylkestinget, fylkesutvalet, kontrollutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd.

Fylkesutvalet

Saksliste for møtet i fylkesutvalet.

Møtet vert på møterom Sygna på Fylkeshuset og startar kl. 10.00.

Fylkesutvalet som klagenemnd

Saksliste for møtet i fylkesutvalet som klagenemnd.

Dette møtet vert også i møterom Sygna på Fylkeshuset, anten før eller etter møtet i fylkesutvalet.

Kontrollutvalet

Saksliste for møtet i kontrollutvalet.

Møtet i kontrollutvalet vert i møterom Skåla på Fylkeshuset og startar kl. 10.00.

Fylkestinget

Saksliste for møtet i fylkestinget.

Møtet vert i Firdasalen på Fylkeshuset og startar kl. 13.00.

Møtet i fylkestinget vert sendt direkte på nett, og det vert lagt ut lenkje til sendinga her på heimesida til fylkeskommunen.

Fylkesvalstyret

Fylkesvalstyret skulle også hatt møte 26. april, men dette er utsett til 3. mai.

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568