Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Møte i fylkesutvalet 9. august

Det blir møte i fylkesutvalet 9. august kl. 11 på Fylkeshuset.

Tid:        9. august kl. 11.00

Stad:      møterom Sygna, Fylkeshuset, Leikanger

Sakliste: Sak 72/2016: Fylkeskommunen sin eigarskap i F1 Holding as / Fjord1 as – Vidare arbeid

Innkalling til møte i fylkesutvalet 9. august

Kontaktperson:

Jenny Følling
fylkesordførar
Sogn og Fjordane fylkeskommune
479 05 990 

Del dette: