Elevar i atrium i skolebygg
Elevar i atrium i skolebygg

Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Fråværsgrense i vgs

Frå 1. august 2016 er det fråværsgrense i dei vidaregåande skulane. For mykje udokumentert fråvær kan føre til at du mister rett til karakter.  

Målet med fråværsgrensa er å motivere til innsats og forhindre skulk.

Om ein elev har meir enn 10 prosent udokumentert fråvær i eit fag, vil han eller ho som hovudregel ikkje ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læraren kan heller ikkje sette slike karakterar. Det er likevel mogleg for rektor å nytte skjønn i spesielle tilfelle opp til 15 prosent.

Eleven skal få varsel om han eller ho står i fare for ikkje å få karakter på grunn av fråvær.

Utfyllande informasjon om fråværsgrensa frå Utdanningsdirektoratet

Fråværsgrensa gjeld for alle elevar i vidaregåande skular i Noreg, men ikkje for lærlingar, lærekandidatar og vaksne.

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring, passbilete

Bekka Skaasheim

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00