Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Fjord1-prosessen

Fylkesutvalet har i dag innstilt på at eigarskapssaka om Fjord1 AS truleg vil bli avgjort på eit ekstra fylkesting 23. november.

Intensjonen til fylkesutvalet har til no vore å slutthandsame eigarskapssaka om Fjord1 AS på fylkestinget 13. oktober.

Når fylkesutvalet i dag har innstilt på at saka truleg vil bli avgjort på eit ekstra fylkesting 23. november, er det for å sikre tilstrekkeleg god informasjonsutveksling i pågåande prosessar og for å skaffe få eit best mogleg avgjerdsgrunnlag.

Fylkesutvalet har valt den endra datoen i forståing med rådgjevarane fylkeskommunen nyttar i saka. 23. november er det likevel ein felles politikardag i fylkeskommunen.

For meir informasjon

Åshild Kjelsnes
fylkesordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568

Tore Eriksen
fylkesrådmann
tore.eriksen@sfj.no
415 30 932

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568