Kalender

Kategori:
Kalender:
Frå:
Til:
RSS feed
Torsdag 19. sep.
09:30 - 16:00 Kunst i offentlege rom Kultur
Onsdag 25. sep.
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
Fredag 27. sep.
11:00 - 22:00 Gulatingseminaret Kultur
Tirsdag 1. okt.
01.10, 02.10, 03.10 Studietur/anleggskonferanse for Telemark fylke Kultur
Tirsdag 1. okt.
10:00 Møte i hovudutval for næring og kultur Politikk
Tirsdag 1. okt.
10:00 Møte i hovudutval for opplæring Politikk
Tirsdag 1. okt.
10:00 Møte i hovudutval for samferdsle Politikk
Tirsdag 1. okt.
10:00 Møte i kontrollutvalet Politikk
Onsdag 2. okt.
Møte i fylkesutvalet Politikk
Fredag 4. okt.
04.10, 05.10, 06.10 18:00 - 16:00 Møte i ungdomspolitisk utval (UPU) Politikk
Mandag 7. okt.
Møte i fylkesutvalet Politikk
Tirsdag 8. okt.
10:00 Møte i fylkestinget Politikk
Tirsdag 15. okt.
15.10, 16.10 Konstituerande møte i Vestland fylkesting Politikk
Tirsdag 15. okt.
16:30 - 20:30 Grunnleggande etablerarkurs i Flåm Næringsutvikling
Onsdag 16. okt.
Valnemnda - Vestland Politikk
Tirsdag 22. okt.
Frist for å melde deg på nasjonal cruisekonferanse! Næringsutvikling
Onsdag 23. okt.
Møte i hovudutval for opplæring Politikk
Onsdag 23. okt.
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
Onsdag 23. okt.
10:00 Møte i fagopplæringsnemnda Politikk
Torsdag 24. okt.
Finansutval - Vestland Politikk
Torsdag 24. okt.
Fylkesutval - Vestland Politikk
Tirsdag 29. okt.
09:00 - 16:30 Nasjonal konferanse om cruiseturisme i Norge Næringsutvikling
Tirsdag 29. okt.
29.10, 30.10 10:00 - 16:00 Plansamling om reguleringsplanlegging og tettstadutvikling Planlegging
Torsdag 31. okt.
31.10, 01.11 Felles barn, felles ansvar 2019 Kultur
Torsdag 31. okt.
10:00 Møte i fylkesutvalet Politikk
Torsdag 31. okt.
16:30 - 20:30 Grunnleggande etablerarkurs i Måløy Næringsutvikling
Fredag 1. nov.
01.11, 02.11, 03.11 Fylkesting for ungdom Politikk
Mandag 11. nov.
Politikardag - folkevaldopplæring Politikk
Tirsdag 12. nov.
Hovudutval for samferdsle og mobilitet - Vestland Politikk
Tirsdag 12. nov.
Hovudutval for opplæring og kampetanse - Vestland Politikk
Tirsdag 12. nov.
Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon - Vestland Politikk
Tirsdag 12. nov.
Hovudutval for kultur, idrett og integrering - Vestland Politikk
Tirsdag 12. nov.
10:00 - 15:00 Møte i fylkesrådet for eldre Politikk
Onsdag 13. nov.
Fylkesutval - Vestland Politikk
Onsdag 13. nov.
Finansutval - Vestland Politikk
Onsdag 13. nov.
10:00 - 15:00 Møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne Politikk
Tirsdag 19. nov.
Kommunar og frivillige i samspel Kultur
Tirsdag 19. nov.
09:00 Møte i hovudutval for opplæring Politikk
Tirsdag 19. nov.
09:00 Møte i kontrollutvalet Politikk
Tirsdag 19. nov.
10:00 Møte i hovudutval for næring og kultur Politikk
Tirsdag 19. nov.
10:00 Møte i hovudutval for samferdsle Politikk
Onsdag 20. nov.
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
Mandag 25. nov.
Fylkeseldrerådet - Vestland Politikk
Tirsdag 26. nov.
Administrasjonsutvalet - Vestland Politikk
Onsdag 27. nov.
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - Vestland Politikk
Torsdag 28. nov.
Møte i trafikktryggingsutvalet - Vestland Politikk
Fredag 29. nov.
Fylkesutval for ungdom - Vestland Politikk
Mandag 2. des.
Hovudutval for samferdsel og mobilitet - Vestland Politikk
Mandag 2. des.
Hovudutval for opplæring og kampetanse - Vestland Politikk
Mandag 2. des.
Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon - Vestland Politikk
Mandag 2. des.
Hovudutval for kultur, idrett og integrering - Vestland Politikk
Tirsdag 3. des.
Fylkesutval - Vestland Politikk
Tirsdag 3. des.
Finansutval - Vestland Politikk
Tirsdag 10. des.
10:00 Møte i fylkestinget Politikk
Onsdag 11. des.
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
Mandag 16. des.
10:00 Møte i kontrollutvalet Politikk
Tirsdag 17. des.
17.12, 18.12 Møte i Vestland fylkesting Politikk
Tirsdag 17. des.
Valnemnda - Vestland Politikk

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut