Tilskot

Sogn og Fjordane fylkeskommune har ei rekkje tilskotsordningar. Desse tilskotsordningane finn du meir informasjon om på desse sidene, frå retningslinjer, informasjon om kven som kan søke, til søknadsskjema og søknadsfristar.

Seks tips til korleis skrive gode søknadar

  • Få fram prosjektmålet med ein gong i søknaden. 
  • Skildre prosjektet kort med dei tiltak du vil gjennomføre. 
  • Vis til kva følgjer og resultat du ventar av søknaden. 
  • Skriv kort og tenk enkelt (KISS – keep it short and simple). 
  • Ver konkret. 
  • Presenter ein realistisk ambisjon.

Om du har spørsmål om tilskotsordningar eller om søknaden, ta kontakt med kontaktpersonane for dei ulike ordningane.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut