Avslutning

Husk at for alle malane bør teksten limast inn i brevmalar frå eigne sakshandsamingssystem.

Avvising

  • Mal brev: avvising av leverandør

Innstilling

Innsyn

Klagehandsaming

  • Mal brev: stadfeste mottatt klage
  • Mal brev: vedtak i klagesak

Avlysing konkurranse

Del dette:

Relaterte lenker