Hovudutvalet for kultur fordelte 30,7 millionar kroner i spelemidlar

Sogn og Fjordane har i år fått 30,7 millionar av spelemidlane til Norsk Tipping, nesten 2,2, millionar meir enn i 2012. Hovudutvalet for kultur fordelte 28. mai midlane til tiltak innan friluftsliv, fysisk aktivitet og idrett i heile fylket.

Til saman 47 prosjekt fordelt over heile fylket får sin del av spelemidlane i år. Anlegga som får støtte gjev eit godt grunnlag for auka fysisk aktivitet i fylket.

Spelemidlane vart fordelte slik

For meir informasjon

Atle Skrede
rådgjevar idrett
415 30 716
atle.skrede@sfj.no

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00