Høyringssvar – regionreforma

Her kan du lese høyringssvara som har kome inn til "Intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland".

Høyringssvar frå kommunar m.m.

Statlege etatar

Høyringssvar frå lag og organisasjonar

Politiske parti/organisasjonar/utval

Arbeidstakarorganisasjonar

Næringsorganisasjonar

Mållag og nynorsk-/målorganisasjonar

Anna

Høyringssvar frå privatpersonar

Del dette:

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568