Foto av det store, kvite hovudhuset på den freda futegarden Alværn i Lavik.
Foto av det store, kvite hovudhuset på den freda futegarden Alværn i Lavik.

Den freda futegarden Alværn i Lavik.

Freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap

Tilskot til istandsetjing av bygningar og anlegg i privat eige som er freda etter kulturminnelova, fredakulturmiljø og særlege verdifulle kulturlandskap.

Kven kan søkje

  • Private eigarar og forvaltarar av freda eller spesielt verneverdige kulturminne og kulturmiljø som er typiske for liv og verksemd langs kysten.
  • Private eigarar og forvaltarar av dei ni freda kulturmiljøa, samt andre særleg verdifulle kulturmiljø og landskap.

Korleis søkjer du?

Du må søkje elektronisk gjennom nettsida www.regionalforvaltning.no for å få søknaden din handsama.

Søknadsfristen er 1. desember.

Retningsliner

Råd og rettleiing i samband med søknad

Utfyllande opplysingar finn du i på www.regionalforvaltning.no, eller du kan ta kontakt med Arlen Bidne, på 415 30 934 eller arlen.synnove.bidne@sfj.no.

Har du spørsmål knytt til www.regionalforvaltning.no kan du ta kontakt med Anne Silje Sylvarnes, på 57 63 81 64 eller Anne.Silje.Sylvarnes@sfj.no.

Finansieringsordning

Tilskot frå Statsbudsjettet kap. 1429 post 71.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Arlen Bidne
Rådgjevar
Arlen.Synnove.Bidne@sfj.no
415 30 934

 

Anne Silje Sylvarnes
Førstekonsulent
Anne.Silje.Sylvarnes@sfj.no
57 63 81 64