Kalender Tilskot

Kategori:
Kalender:
Frå:
Til:
Lørdag 1. juni
01.6 Søknadsfrist Den kulturelle spaserstokken
Torsdag 15. aug.
15.8 Søknadsfrist søkeordning for klima og miljø
Torsdag 15. aug.
Søknadsfrist nærings- og samfunnsutvikling
Tirsdag 15. okt.
15.10 Søknadsfrist søkeordning for klima og miljø
Tirsdag 15. okt.
Søknadsfrist nærings- og samfunnsutvikling
Søndag 1. des.
01.12 Søknadsfrist freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap
Søndag 1. des.
01.12 Søknadsfrist trafikktryggingsmidlar
Søndag 1. des.
01.12 Søknadsfrist trafikktryggingstiltak i kommunane
Onsdag 15. jan.
15.1 Søknadsfrist spelemidlar til anlegg for fysisk aktivitet
Onsdag 15. jan.
15.1 Søknadsfrist søkeordning for klima og miljø
Onsdag 15. jan.
15.1 Søknadsfrist tilskot til vilttiltak
Lørdag 1. feb.
01.2 Søknadsfrist tilskot til tiltak i statleg sikra friluftsområde
Lørdag 1. feb.
01.2 Søknadsfrist tilskot til friluftsaktivitet
Søndag 1. mars
01.3 Søknadsfrist kulturmidlar
Søndag 1. mars
01.3 Søknadsfrist kunstnarstipend
Onsdag 15. april
15.4 Søknadsfrist søkeordning for klima og miljø
Torsdag 30. april
30.4 Søknadsfrist desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg
Lørdag 2. mai
02.5 Søknadsfrist tilskot til fagskuleutdanning i helse- og sosialfag
Mandag 1. juni
01.6 Søknadsfrist Den kulturelle spaserstokken
Lørdag 15. aug.
15.8 Søknadsfrist søkeordning for klima og miljø
Torsdag 15. okt.
15.10 Søknadsfrist søkeordning for klima og miljø
Tirsdag 1. des.
01.12 Søknadsfrist freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap
Tirsdag 1. des.
01.12 Søknadsfrist trafikktryggingsmidlar
Tirsdag 1. des.
01.12 Søknadsfrist trafikktryggingstiltak i kommunane
Fredag 15. jan.
15.1 Søknadsfrist spelemidlar til anlegg for fysisk aktivitet
Fredag 15. jan.
15.1 Søknadsfrist søkeordning for klima og miljø
Fredag 15. jan.
15.1 Søknadsfrist tilskot til vilttiltak
Mandag 1. feb.
01.2 Søknadsfrist tilskot til tiltak i statleg sikra friluftsområde
Mandag 1. feb.
01.2 Søknadsfrist tilskot til friluftsaktivitet
Mandag 1. mars
01.3 Søknadsfrist kulturmidlar
Mandag 1. mars
01.3 Søknadsfrist kunstnarstipend
Torsdag 15. april
15.4 Søknadsfrist søkeordning for klima og miljø
Fredag 30. april
30.4 Søknadsfrist desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg
Søndag 2. mai
02.5 Søknadsfrist tilskot til fagskuleutdanning i helse- og sosialfag

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut