Takk for folget_

Dette skjer med sfj.no, hordaland.no og vlfk.no

30. desember 2019

Når Sogn og Fjordane og Hordaland går saman til Vestland fylkeskommune ved nyttår, får vi nye nettsider for Vestland fylkeskommune.

Les meir ›
Illustrasjon som syner korleis vitensenteret på Kaupanger skal bli.

Slik blir vitensenteret på Kaupanger

27. november 2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune har valt konsept for utbygging av nytt vitensenter (vitemeir) og Sogndal vidaregåande skule på Kaupanger.

Les meir ›
Foto av Anne Gine Hestetun og Jenny Følling som ønskjer kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland velkomen til markeringa for Vestland fylkeskommune i Håkonshallen 15. oktober.

– Vestland må bli større enn Oslo

16. oktober 2019

– Vestland blir på storleik med Oslo. Ambisjonen må vere å bli større enn Oslo, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i talen til det nye Vestland fylkesting i Håkonshallen 15. oktober.

Les meir ›
Illustrasjon frå den visuelle identiteten til Vestland fylkeskommune. Illustrasjonen har blå bakgrunn og visualiserer eit kart sett ovanfrå.

Vestland får spreke fylkesfargar

15. oktober 2019

I samband med konstituerande fylkesting blir dei første smakebitane av Vestland fylke sin visuelle identitet presentert. Det nye fylket får spreke fargar og visuelle tilleggselement i fugleperspektiv.

Les meir ›
Foto av fylkesordførarkjeda for Vestland.

Ny fylkesordførarkjede for Vestland er klar

14. oktober 2019

16 motiv frå heile Vestland dannar den rykande ferske fylkesordførarkjeda som den nye fylkesordføraren får overrekt i Håkonshallen tysdag kveld. Motiva er nøye valde. Her skal det vere noko som alle kan kjenne seg igjen i. Her er alt frå fjordhest og sild, til Bryggen og bru. Og ein QR-kode.

Les meir ›
Foto av byggeklossar sett oppå kvarandre som ein pyramide. Kvar kloss har ein illustrasjon som syner eit stilisert menneske.

Ny HR-direktør for Vestland tilsett

14. oktober 2019

Hilde M. B. Withammer er tilsett som HR-direktør i nye Vestland fylkeskommune. Ho tek venteleg til i stillinga 1. desember i år.

Les meir på vlfk.no ›
Foto av Håkonshallen i Bergen.

Invitasjon til historisk markering for Vestland

18. september 2019

15. oktober skal det aller første fylkestinget for Vestland fylke samlast til historisk markering i Håkonshallen. Ti plassar blir trekte ut til innbyggarar frå fylket.

Les meir ›
Foto av mange treklossar med symbol av eit menneska. Tre klossar blir sette oppå kvarandre, den siste på toppen har raudt menneskesymbol.

34 vil bli HR-direktør i Vestland

03. september 2019

Totalt er det 34 søkjarar til stillinga som HR-direktør i Vestland fylkeskommune, etter at stillinga vart lyst ut for andre gong.

Les meir ›
To personar tek kvarandre i hendene i eit kontorlokale.

Ledig stilling som HR-direktør i Vestland

04. juli 2019

Vil du vere med og utvikle ein av dei viktigaste samfunnsaktørane på Vestlandet? No kan du søkje på stillinga som HR-direktør i nye Vestland fylkeskommune. Arbeidsstad er Bergen eller Leikanger.

Les meir ›
 7mezrbpb 83

Klårgjer arbeidet med utkjøpsalternativet i SFE-saka

21. juni 2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune klårgjer prosessen rundt eit mogleg utkjøp av BKK frå Sogn og Fjordane Energi. Ulike dokument som utkast til transaksjonsavtale samt oversikt over kontakten mellom partane er lagt fram.

Les meir ›
Foto av fylkesordførarkjeda for Sogn og Fjordane

Søkjer designar for nytt fylkesordførarkjede

06. mai 2019

Hordaland og Sogn og Fjordane inviterer profesjonelle kunsthandverkarar eller designarar for utforming av nytt fylkesordførarkjede og møteklubber til Vestland fylkeskommune.

Les meir ›
Tre bileter sett frå dagsturhytta i Førde. Første bilete av hytta, andre frå inne i hytta. Ser stige opp til hems og tøflene klare på golvet. Tredje bilete er tatt utforbi hytta. Det er to koppar og som står ved eit bål og det vert tømt varm kaffi oppi frå ein blå termos.

Årsrapport for 2018

12. april 2019

Fylkesrådmannen si oppsummering av 2018, den økonomiske stoda og rapport frå alle sektorane i fylkeskommunen er blant innhaldet i årsrapporten, som no er klar.

Les meir ›
fy 8s 6483mz

Sogn og Fjordane fylkeskommune vann sak om forkjøpsrett i lagmannsretten

29. mars 2019

Gulating lagmannsrett har som Sogn og Fjordane tingrett slått fast at fylkeskommunen kan overdra aksjar til kommunane i Sogn og Fjordane utan at dette vil utløyse forkjøpsrett for BKK.

Les meir ›
Bilete frå øving med naudetatane på Fosshaugane campus i Sogndal. Politiet, ambulanse og brannvesen er på plass. Ute, snø på bakken.

Vellukka øving på Fosshaugane Campus

15. mars 2019

Det var både læring og godt samarbeid under beredskapsøvinga som vart gjennomført på Fosshaugane, Sogndal Campus, torsdag 14. mars.

Les meir ›
 3jkxx 7pl 2b

Beredskapsøving på Fosshaugane campus

08. mars 2019

Torsdag 14. mars kl 16–19.30 vil det vere politi, brannmannskap og ambulanse i utrykking, på og i nærleiken av Fosshaugane campus i Sogndal.

Les meir ›
Foto av hender som sorterer stablar med pengar.

Rekneskap for 2018

18. februar 2019

Fylkesrådmannen har lagt fram fylkeskommunen sin rekneskap for 2018. God budsjettdisiplin og god økonomistyring gjev eit overskot på 56,5 millionar kroner. Det er noko over gjennomsnittet dei fire siste åra.

Les meir ›
Foto av mange treklossar med symbol av eit menneska. Tre klossar blir sette oppå kvarandre, den siste på toppen har raudt menneskesymbol.

Desse vil bli HR-direktør i Vestland

14. februar 2019

Ti kvinner og ni menn i aldersspennet 40–59 år ønskjer seg stillinga som HR-dirktør i Vestland fylkeskommune. – Her er det mange godt kvalifiserte kandidatar med relevant og spennande bakgrunn, seier Ingrid Holm Svendsen, som er påtroppande fylkesdirektør for organisasjon og økonomi i nye Vestland fylkeskommune.

Les meir ›
Sju nytilsette fylkesdirektørar står oppstilte framføre ein grå vegg med Vestland-motiv.

Toppdirektørane i Vestland fylke er tilsette

20. november 2018

Sju fylkesdirektørar i Vestland fylkeskommune vart i dag presenterte for alle tilsette i Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar. Dei sju er øvste leiarar av kvart sitt fagområde og utgjer fylkesrådmannen si leiargruppe.

Les meir ›
Foto av typisk vakker vestlandsnatur med fjord og fjell.

Mange og gode søkjarar til fylkesdirektørstillingane

26. oktober 2018

– Vi har fått mange og gode søkjarar, seier prosjektleiar Rune Haugsdal for Vestland fylkeskommune etter at søkjarlistene til seks av direktørstillingane i nye Vestland fylkeskommune er offentlege. Totalt er det 36 søkjarar.

Les meir på vlfk.no ›
skden 4tcyg

Sogn og Fjordane fylkeskommune vann sak om forkjøpsrett i tingretten

12. oktober 2018

Sogn og Fjordane tingrett har slått fast at fylkeskommunen kan overdra aksjar i SFE til kommunane i Sogn og Fjordane utan at dette vil utløyse forkjøpsrett for BKK.

Les meir ›
Foto av typisk vakker vestlandsnatur med fjord og fjell.

Vestland søkjer fylkesdirektørar

28. september 2018

No vert stillingane som fylkesdirektørar i Vestland fylkeskommune lyste ut. Det er seks stillingar, og arbeidsstadar er Leikanger, Førde og Bergen.

Les meir ›
To ungdomar står på taket på fylkeshuset i Bergen med utsikt mot byen og fjorden. Dei held eit stort våpenskjold med eit grått spørjeteikn på kvit bakgrunn.

Stem på ditt favoritt-fylkesvåpen!

22. august 2018

Kva for eit fylkesvåpen meiner du er det beste for det nye Vestland fylke? Fag- og folkejuryane har vald ut 18 finalistar. No er det opp til deg kva som blir folkefavoritten. Klikk for å sjå forslaga og røyste på din favoritt innan torsdag 30. august kl. 12.00!

Les meir ›
Folkejuryen sine ti favorittar til nytt fylkesvåpen.

Sjå folkejuryen sine favorittar til nytt fylkesvåpen!

18. august 2018

Laurdag 18. august møttest dei ti medlemane i folkejuryen i Bergen for å velje ut ti finalistar til den komande nettrøystinga om det nye fylkesvåpenet. Les meir om møtet og sjå alle forslaga her.

Les meir ›
12 fylkesvåpen som er forslag til fylkesvåpen for nye Vestland fylkeskommune, ymse motiv frå natur, symbolverda eller historiske motiv.

Sjå dei 667 forslaga til Vestland sitt fylkesvåpen

08. august 2018

Engasjementet var stort rundt fylkesvåpenet til den nye fylkeskommunen Vestland, som blir ein realitet i 2020. 667 kreative forslag er sendt inn, og snart kan du røyste på din favoritt.

Les meir ›
Portrett av mobbeombod Aina Drage

Ho er det nye mobbeombodet

19. juli 2018

Aina Drage frå Høyanger er tilsett som mobbeombod i Sogn og Fjordane frå 6. august.

Les meir ›
To ungdomar står på taket på fylkeshuset i Bergen med utsikt mot byen og fjorden. Dei held eit stort våpenskjold med eit grått spørjeteikn på kvit bakgrunn.

640 fylkesvåpenforslag er komne inn – no søker vi folkejury

29. juni 2018

Heile 640 forlag til fylkevåpen er komne inn frå publikum. Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommune søker no etter 10 personar som skal sitte i folkejuryen og saman finne fram til ti fylkesvåpenfinalistar.

Les meir ›
yz 7czdj 5vv

Følling ny nestleiar i KLP

16. mai 2018

Fylkesordførar Jenny Følling er vald som ny nestleiar i konsernstyret i KLP, Noregs største pensjonsselskap.

Les meir ›
To ungdomar står på taket på fylkeshuset i Bergen med utsikt mot byen og fjorden. Dei held eit stort våpenskjold med eit grått spørjeteikn på kvit bakgrunn.

Korleis skal det nye fylkes-våpenet sjå ut?

09. mai 2018

Har du ein god idé til kva som kan vere eit samlande fylkesvåpen for det nye fylket, så del det med oss! Vi ønskjer ditt bidrag innan 20. juni.

Les meir ›
Rune Haugsdal med fylkesordførarane Anne Gine Hestetun og Jenny Følling. Haugsdal smiler breidt med ein stor bukett blomar i hendene.

Rune Haugsdal takkar for tilliten

04. mai 2018

Rune Haugsdal blir ny fylkesrådmann og prosjektleiar for det nye storfylket på Vestlandet. Fellesnemnda vedtok i dag å tilsetje Haugsdal i stillinga.

Les meir ›
Illustrasjonsfoto med veg og fjell

Den viktigaste leiarstillinga på Vestlandet er ledig

15. mars 2018

Hordaland og Sogn og Fjordane søkjer prosjektleiar, som skal bli fylkesrådmann i det samanslegne storfylket.

Les meir ›
Illustrasjonsfoto av skitur

Stabilt lågt sjukefråvær i fylkeskommunen

14. mars 2018

Dei tilsette i fylkeskommunen er stort sett friske, viser årsstatistikken for 2017.

Les meir ›
Foto av dei nye setlane som kom i 2017. Hundrelappen er i framgrunnen, men vi ser også dei andre valørane.

Fylkeskommunen sin rekneskap for 2017

16. februar 2018

Fylkesrådmannen har no lagt fram Sogn og Fjordane fylkeskommunen sin rekneskap for 2017. God budsjettdisiplin og god økonomistyring gjev eit overskot på 44,5 mill. kr. Dette er noko over gjennomsnittet dei fire siste åra.

Les meir ›
Foto av arbeid i straummast på vinterstid. Det er to personar i gule og mørkeblå arbeidsklede oppe i masta, medan det står ein på bakken og følgjer med. I framgrunnen ser vi ein lysegrå varebil med SFE-logo på sida.

Fylkeskommunen vil sikre at verdiane i SFE blir verande i Sogn og Fjordane

12. februar 2018

Fylkesutvalet tek ut søksmål mot BKK for å avgjere om selskapet kan gjere forkjøpsretten gjeldande dersom fylkeskommunen overfører aksjane i Sogn og Fjordane Energi (SFE) til kommunane.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Jenny Følling, som sit ved kontorpultet sin. Ho har pc, diverse papir og biletråmer framfor seg og er kledd i ein svart blazer med burgunder topp under. title=

23 millionar mindre i utviklingsmidlar

12. oktober 2017

– Regjeringa viser manglande evne til å satse på nærings- og samfunnsutvikling i distrikta, seier fylkesordførar Jenny Følling om regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett.

Les meir ›
Illustrasjon av fylkesvåpenet til Sogn og Fjordane.

Revidert delegeringsreglement

30. juni 2017

Fylkestinget reviderte no i juli delegerings- og innstillingsreglementet til fylkeskommunen.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Jenny Følling ved eit møtebord. Ho har på seg blå jakke og grått skjerf. På bordet framføre seg har ho ein kaffikopp og eit papir. I framkant i biletet ser vi to pc-ar.

Fylkesutvalet avslutta nedsalet av Fjord1

12. mai 2017

I møtet 12. mai fullførte fylkesutvalet fylkeskommunen sin avtale med Havilafjord AS om salet av Fjord1 AS.

Les meir ›
Foto som syner pengar på eit bord, 50-lappar, 200-lappar, ein 500-lapp og ein del myntar i ulik valør. Foto: NRK Beta

Revidert nasjonalbudsjett for 2017

11. mai 2017

I dag kan du følgje framlegging av revidert nasjonalbudsjett for 2017 direkte. Regjeringa legg også fram kommuneproposisjonen for 2018 i dag.

Les meir ›
Fylkesrådmann Tore Eriksen på kontoret sitt. Han har på seg blå- og kvitstripete skjorte og grå dressjakke. Han ser ut i lufta, men har framfor seg eit raudt hefte. Foto: Oskar Andersen

Tore Eriksen held fram som fylkesrådmann

27. april 2017

Fylkestinget forlenga 26. april åremålsstillinga til fylkesrådmannen med to år – fram til og med 31. mars 2020.

Les meir ›
Illustrasjon av fylkesvåpenet til Sogn og Fjordane.

Tettare samarbeid mellom BKK og SFE

23. mars 2017

BKK og Sogn og Fjordane fylkeskommune er samde om å greie ut moglegheitene for eit tettare samarbeid mellom produksjonsverksemdene i SFE og BKK.

Les meir ›
Nærbilde av eit myntar med pengar sett ovanfrå.

Fylkeskommunen sin rekneskap for 2016

16. februar 2017

Fylkesrådmannen har no lagt fram fylkeskommunen sin rekneskap for 2016. God budsjettdisiplin og god økonomistyring gjev eit overskot på 14,5 millionar kroner.

Les meir ›
Ark med signaturar på eit bord

Intensjonsplan til høyring

18. oktober 2016

Fylkestinget vedtok 18. oktober å legge intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland ut på brei høyring. Høyringsperioden går frå 26. oktober til 23. november.

Les meir ›
Mann og kvinne ved bord signerer avtale

Fjord1-salet i boks

14. oktober 2016

Sogn og Fjordane fylkeskommune har i dag ført over dei avtalte 26 prosentane av aksjane i Fjord1 til Per Sævik-familien sitt Havila-konsern. Dei eig no 67 prosent av Noregs største ferjerederi.

Les meir ›
damq 6qxs 2k

Konsulentkjøp til fylkestinget

07. oktober 2016

Kontrollutvalet handsama 7. oktober forvaltningsrevisjonen om kjøp av advokat- og rådgjevingstenester i «Fjord1-saka». Saka går vidare til fylkestinget.

Les meir ›
Politikarar samla rundt eit møtebord

Tilrår høyring

28. september 2016

Fylkesutvalet tilrådde 28. september å legge intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland ut på høyring.  Høyringsperioden er frå 26. oktober til 23. november.

Les meir ›
Gloppen hotell sett om natta med snødekte tak og lys i vindauga

IKT-tryggleikseminar i Gloppen

26. september 2016

Sogn og Fjordane fylkeskommune arrangerer 25. oktober tryggleiksseminar i lag med Kommunal Informasjonssikkerhet (KINS).

Les meir ›
Signering intensojnsplan

Intensjonsplan klar

15. september 2016

Forhandlingsutvala i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland er einige om ein intensjonsplan for ein ny Vestlandsregion. No er det opp til fylkestinga i dei tre fylka å godkjenne planen.

Les meir ›
n 76jgjcmmb

Offentleggjering i Fjord1-saka

09. september 2016

Fjord1-prosessen er no inne i ein ny fase og det vil bli gjort ein ny gjennomgang av sentrale dokument i saka. Dette inneber at fylkeskommunen mellom anna vil vurdere om det kan offentleggjerast og publiserast dokument frå slutthandsaminga i 2015.

Les meir ›
Tre kvinner står foran ei strand og eit hav med blå himmel og kvite skyar.

Nytt namn og kjennemerke

02. september 2016

Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane er framleis i forhandlingar om ein ny Vestlandsregion. Forhandlingsutvala er einige om at namnet på ein eventuell ny folkevalt region bør bli Vestlandsregionen, og at det må lagast eit nytt regionmerke med historiske røter.

Les meir ›
Fylkesordførar i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland

God framdrift i forhandlingar

22. august 2016

Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane er godt i gang med forhandlingane om ein ny Vestlandsregion. Forhandlingsutvalet diskuterte målet for etablering, utvikling av tenester og oppgåver, økonomi og omstillingsavtale for tilsette i forhandlingsmøtet 18. og 19 august.

Les meir ›
Kart over vestlandet

Regionreforma hausten 2016

19. august 2016

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland fylkeskommunar har arbeida fram ein intensjonsplan for ein ny Vestlandsregion som no vert handsama politisk.

Les meir ›
Passasjerbåt frå Fjord1 i fart.

Avtale om sal av Fjord1-aksjar

17. august 2016

Det ligg 17. august 2016 føre eit signert avtaleverk om sal av Sogn og Fjordane fylkeskommune sine aksjar i Fjord1 AS til Havila-konsernet.

Les meir ›
Passasjerbåt frå Fjord1 i fart.

Dokument i Fjord1-saka

Fylkesrådmannen har offentlegvurdert sentrale dokument knytt prosessen rundt sal av aksjepostar i Fjord1 til Torghatten med sikte på å kunne offentleggjere mest mogleg.

Les meir ›
Mann står på talarstol med presentasjon på lerretet bak seg og publikum foran seg.

SFE og Fjord1 i fylkestinget

15. juni 2016

Etter fylkeskommunen sine rutinar for eigarstyring, har fylkestinget årlege møte med Sogn og Fjordane Energi AS (SFE) og Fjord1 AS. 15. juni orienterte selskapa tingsetet om driftsåret 2015: hovudtrekk i årsmelding og årsrekneskap, og andre relevante saker.

Les meir ›
Skermdump frå nettstaden norge.no og val av digital postkasse

No får du digital post

07. juni 2016

Som mange andre offentlege verksemder sender Sogn og Fjordane fylkeskommune no post til di digitale postkasse.

Les meir ›
Stortingssalen med folk i salen

Opnar for fleire oppgåver

03. juni 2016

Kommunal- og forvaltningskomiteen rår Stortinget til å gje dei nye folkevalde regionane ansvar for fylkesvegadministrasjon og integreringsarbeid. I tillegg ber dei om at eit ekspertutval skal foreslå ytterlegare nye oppgåver til regionane. 

Les meir ›
Kart med Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane markert

Dialogen er i gang

27. mai 2016

Forhandlingsutvala i Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland møttest 27. mai for innleiande samtalar om å skipe ein ny vestlandsregion.

Les meir ›
Tre personar står ute i skyggen foran ein bygning

Saman på Stortinget

10. mai 2016

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland fylkeskommunar stilte i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget for å snakke om forventingar til ein ny og større region.

Les meir ›
Foto av Fylkeshuset på Leikanger, under blå himmel med enkelte skyer. Biletet er teke sida med inngangspartiet, og syner store delar av huset. Foto: Oskar Andersen

Fem vil bli plansjef

06. mai 2016

Tre menn og to kvinner ønskjer å ta over jobben som plansjef etter Svein Arne Skuggen Hoff.

Les meir ›
Politikarar og ansatte rundt eit møtebord

Mot ny økonomiplan

04. mai 2016

Den politiske handsaminga av økonomiplan 2017-2020 er i gang. Finansutvalet vart 4. mai orientert om utgreidde tiltak for innsparingar i fylkeskommunen, tiltak som vidare vert handsama i hovudutvala og fylkestinget.

Les meir ›
Passasjerbåt frå Fjord1 i fart.

Fjord1: Felles uttale

21. april 2016

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fjord1 gjev ein felles uttale om prossessen rundt salet av fylkeskommunen sine aksjar i Fjord1. Partane er einige i alle vesentlege spørsmål i saka.

Les meir ›
Framside på årsrapport 2015

Legg fram årsrapport for 2015

04. april 2016

Fylkesrådmann Tore Eriksen legg no fram årsrapporten for 2015. I forordet tek han opp tema som kommune- og regionreform og nytt inntektssystem for fylkeskommunane.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Ny organisering

01. april 2016

Frå 1. april 2016 vil den administrative organiseringa i fylkeskommunen spegle den nye politiske organiseringa for valperioden 2015-19.

Les meir ›
Foto av stablar av myntar som ligg på ein spegel, slik at heile speglbiletet syner òg. Foto: Tax Credits/www.flickr.com

E-handelsprosjektet i Sogn og Fjordane

02. mars 2016

I 2015 har det vore positiv utvikling og oppslutnad for prosjektet med innføringa av e-handel i kommunar og fylkeskommunen i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Foto av Fylkeshuset på Leikanger, under blå himmel med enkelte skyer. Biletet er teke sida med inngangspartiet, og syner store delar av huset. Foto: Oskar Andersen

Positivt rekneskapsresultat

15. februar 2016

Fylkesrådmannen har no lagt fram fylkeskommunen sin rekneskap for 2015. God budsjettdisiplin og god økonomistyring gjev eit overskot på 57,1 millionar kroner. Dette er eit noko betre resultat enn gjennomsnittet dei fire siste åra.

Les meir ›
Passasjerbåt frå Fjord1 i fart.

Drøfta Fjord1

27. november 2015

Fylkesutvalet har gjort vedtak om prosessen vidare i Fjord1-saka.

Les meir ›
Fylkesutvalet handsamar Fjord1-saka 23. november.

Tilrår ny prosess

23. november 2015

Saka «Eigarposisjonen i Fjord1 AS» vart i dag handsama i fylkesutvalet, som vedtok å ikkje selje aksjar i F1 Holding no. Saka vert handsama i fylkestinget 23. november kl. 13.

Les meir ›
Fotocollage som syner fire bilete. Det første er av Dalsfjordbrua, det andre av tannbehandling med laser, det tredje av ein gamal rokk og det fjerde av to små jenter som ser i ei bok. Bileta illustrerer ulike offentlege oppgåver, samferdsle, tannhelse, kulturminne og bibliotek. Foto barn på bibliotek: Alexander Klanderud. Foto resten: Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Føreslår ny oppgåvefordeling

17. november 2015

Ei faggruppe leia av fylkesrådmannen føreslår å leggje ein større del av offentlege oppgåver som ikkje gjeld tilsyn, klage, kontroll og beredskap til anten kommunane eller fylkeskommunen/større regionar.

Les meir ›
Foto av ferja MF Lote på veg over ein fjord i skumringa. Foto: Fjord1

Tilråding i Fjord1-saka

12. november 2015

Fylkesrådmannen rår fylkespolitikarane til å delvis realisere aksjeposten i Fjord1 no, men også vidareføre eigarskapen i nokre år, før fylkeskommunen sel seg heilt ut av selskapet.

Les meir ›
Foto av nytilsett fylkesdirektør for samferdsle, Dina Lefdal, ved inngangspartiet til Fylkeshuset i Leikanger. Foto: Birthe Johanne Finstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lefdal vert ny fylkesdirektør

12. november 2015

Fylkesrådmannen har tilsett Dina Lefdal som ny fylkesdirektør for samferdsle.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Åshild Kjelsnes.

Kjelsnes møtte i Stortinget

19. oktober 2015

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes jobbar no for å sikre eit betre statsbudsjett for Sogn og Fjordane. Måndag 19. oktober var ho på høyring i kommunal- og forvaltningskomiteen i Stortinget.

Les meir ›
Foto som syner pengar på eit bord, 50-lappar, 200-lappar, ein 500-lapp og ein del myntar i ulik valør. Foto: NRK Beta

Statsbudsjettet for 2016

07. oktober 2015

Regjeringa legg i dag fram forslag til statsbudsjett for 2016.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Fjord1-prosessen

30. september 2015

Fylkesutvalet har i dag innstilt på at eigarskapssaka om Fjord1 AS truleg vil bli avgjort på eit ekstra fylkesting 23. november.

Les meir ›
Foto som syner komiteen for TV-aksjonen 2015. Alle har på seg grøn t-skjorte med teksten Vi skal vokte regnskogen.

Vi skal vakte regnskogen

29. september 2015

TV-aksjonen NRK 2015 går til Regnskogfondets arbeid med å redde regnskog i nært samarbeid med menneska som bur der. Sjølve aksjonsdagen er 18. oktober.

Les meir ›
Foto av Fylkeshuset på Leikanger, under blå himmel med enkelte skyer. Biletet er teke sida med inngangspartiet, og syner store delar av huset. Foto: Oskar Andersen

Fylkeshuset fyller 25 år

24. september 2015

4. oktober 1990 vart Sogn og Fjordane fylkeskommune endeleg herre i eige hus, i Askedalen på Leikanger. Etter mange år som leigetakar kringom i bygda, vart fylkesadministrasjonen samla under same tak.

Les meir ›
Foto frå eit stemmelokale, der vi ser den kvite og oransje stemmeurna med riksvåpenet i forkant. I bakgrunnen av biletet ser vi valavlukke med stemmesetlar. Foto: Kommunal og moderniseringsdepartementet

Oppsummering fylkestingsvalet

17. september 2015

Kva kommunar er representerte i fylkestinget? Kor mange personstemmer fekk dei som stilte til val? Korleis er kjønnsfordelinga i det nye fylkestinget? Svara på desse spørsmåla – og fleire – får du her.

Les meir ›
Illustrasjon av fylkesvåpenet til Sogn og Fjordane.

Her er det nye fylkestinget

16. september 2015

Her kan du sjå kven som skal sitje i fylkestinget for Sogn og Fjordane dei neste fire åra.

Les meir ›
Logoane til Fjord1 og Norled plasserte på kvit bakgrunn.

Avsluttar fusjonsplanane

15. juli 2015

Norled AS og Fjord1 AS er samde om å avslutte drøftingane om å slå seg saman. Det melder dei to selskapa i ei felles pressemelding 15. juli 2015.

Les meir ›
Fylkeshuset på Leikanger nedanfrå og opp. Blå himmel i bakgrunnen.

Mot mellombels tilsetting

26. juni 2015

Fleirtalet i fylkesutvalet har bestemt at Sogn og Fjordane fylkeskommune ikkje vil utvide bruken av mellombels tilsetting. Fylkeskommunen held fram tidlegare praksis.

Les meir ›
Fylkeshuset på Leikanger. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Mistanke om økonomisk utruskap

12. juni 2015

Fylkesrådmannen avdekka rett før jul 2014, gjennom ei internkontrollhandling, at ein tilsett i fylkeskommunen kan ha gjort seg skuldig i økonomisk utruskap.

Les meir ›
Fylkesrådmann Tore Eriksen. Foto: Oskar Andersen

Fjord1 og konsulentutgifter

29. mai 2015

Fylkesrådmann Tore Eriksen fekk for eit par dagar sidan spørsmål om kor store konsulentutgifter fylkeskommunen så langt har hatt i den pågåande Fjord1-prosessen. Eriksen ville då ikkje gje ut noko tal, men har no gjort ei ny vurdering av dette.

Les meir ›
Fylkesrådmann Tore Eriksen sit på kontoret sitt. Foto: Oskar Andersen

Fokus på dei lange linene

27. mai 2015

Fylkesrådmannen legg no fram si tilråding til økonomiplan 2016-19.

Les meir ›

Fellesorienteringar om arbeidet med budsjett og økonomiplan 2016–19

13. mai 2015

Fylkespolitikarane var samla til politiske møte og orienteringar om arbeidet med budsjett og økonomiplan 2016–19 12. og 13. mai. Du finn presentasjonane og opptak av orienteringane her.

Les mer

Kronikk frå Kraftfylka

11. mai 2015

Interesseorganisasjonen Samarbeidande Kraftfylke (Kraftfylka) har skrive kronikken "Kommunereformen: Fylker kan tape titalls millioner i kraftinntekter". Kraftfylka har som føremål å fremje og ta vare på dei felles interessene medlemsfylka har i kraftspørsmål.

Les mer
Fylkeshuset på Leikanger nedanfrå og opp. Blå himmel i bakgrunnen.

Positivt rekneskapsresultat

God budsjettdisiplin og god økonomistyring gjev fylkeskommunen eit overskot på 42,2 mill. kr i 2014. Dette resultatet ligg på nivå med resultata dei siste fire åra.

Les meir ›

Fylkeskommunen blir tobakksfri

07. april 2015

Frå 1. april kan Sogn og Fjordane fylkeskommune ynskje velkomen til eit tobakksfritt miljø.

Les mer

Stabilt og lågt fråvær i fylkeskommunen

02. mars 2015

Hovudsamarbeidsutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune sa seg veldig nøgd med fire prosent gjennomsnittleg sjukefråvær i 2014. Dette er det lågaste fråværstalet vi har registrert dei siste fem åra.

Les mer

Positivt rekneskapsresultat for fylkeskommunen

19. februar 2015

Fylkesrådmannen har lagt fram fylkeskommunen sin rekneskap for 2014. God budsjettdisiplin og god økonomistyring gjev fylkeskommunen eit overskot på 42,2 mill. kr. Dette resultatet ligg på nivå med resultata dei siste 4 åra. 2014-resultatet må sjåast i samanheng med at det nye inntektssystemet tek til å verke først frå 2015.

Les mer

Arbeidet med økonomiplan 2017-19 er i gang

19. februar 2015

28. januar starta finansutvalet arbeidet med økonomiplanen for 2017-19. Økonomiplanen må ta omsyn til dei store reduksjonane i fylkeskommunen sine inntekter som vart varsla i 2014 og syne korleis fylkeskommunen skal nå innsparingskravet i 2019.

Les mer

Nytt telefonnummer

06. februar 2015

Sogn og Fjordane fylkeskommune har fått nytt hovudnummer. Det nye telefonnummeret er 57 63 80 00. Tilsette i sentraladministrasjonen har også nye telefonnummer.

Les mer

Avslutning

05. januar 2015 Les mer

Evaluering

05. januar 2015 Les mer

Protokollar

11. desember 2014 Les mer

Innfører tobakksrestriksjonar

10. desember 2014

Fylkesrådmannen har fått mynde til å regulere tilhøva knytt til bruk av tobakk for dei tilsette i fylkeskommunen og på fylkeskommunal grunn.

Les mer

Kjøp under 100 000

03. desember 2014 Les mer

Korleis vurdere verdien på anskaffinga

03. desember 2014

For å finne ut kva regelverk som gjeld må du vurdere verdien av anskaffinga. Her er nokre råd.

Les mer

Marknadsundersøking

03. desember 2014

Dette er ein veldig viktig fase av innkjøpet og kan være heilt avgjerande for at konkurransen er vellukka og at ein får det ein vil ha til dei pengane ein har.

Les mer

Paal Fosdal er ny assisterande fylkesrådmann

01. desember 2014

Måndag 1. desember 2014 tok Paal Fosdal til i stillinga som assisterande fylkesrådmann i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Les mer

Fekk høgaste utmerking

17. november 2014

Det var 44 spente ungdommar som møtte opp på Gloppen hotell på søndag, då dei fekk den høgaste utmerkinga i 4H

Les mer

– Kjempevondt og kjempevanskeleg

13. november 2014

Framtidsutsikter og dramatiske hendingar stod på planen då Nasjonal rassikringsgruppe inviterte til rassikringskonferanse måndag 10. november. Blant dei som lever i frykt, er lærar ved Skåbu skule, Heidi Maurstad.

Les mer

Leverandørar på ehandel

28. oktober 2014

Dette er leverandørane som er aktivert gjennom SFFI med merknader. Ikkje alle kommunane er med på alle avtalene, sjå innkjøpshandboka for informasjon om dette. Utheva skrifttype tyder at disse leverandørane er ferdig aktivert og kan brukast over ehandel.

Les mer

Klage på forvaltningsvedtak

28. oktober 2014

Slik kan de klage på eit vedtak.

Les mer

Rettleiingar Visma

28. oktober 2014 Les mer

Har du forslag til eit idérikt bygdelag som bør få årets fylkespris?

28. oktober 2014

Då bør du setje deg ned og skrive eit framlegg til kvifor nettopp dei bør få prisen for idérike bygdesamfunn.

Les mer

Mobil godkjenning

27. oktober 2014

Fylkeskommunen og kommunane Balestrand, Vik, luster, leikanger og Sogndal tar i bruk mobil godkjenning frå Visma.

Les mer

Kraftfylka får eiga nettside

27. oktober 2014

Måndag 27. oktober klokka 12.00, vart www.kraftfylka.no lagt ut som offentleg nettstad.

Les mer

God tilbakemelding på innkjøpskurs

27. oktober 2014

Tysdag 21.oktober arrangerte Sogn og Fjordane Felles Innkjøp (SFFI) innkjøpskurs for kommunane med 38 deltakarar.

Les mer

Dialogmøte

23. oktober 2014 Les mer

Dokumentasjon

20. oktober 2014

Eit av dei grunnleggande prinsippa er sporbarheit og etterprøvbarheit. Har ein dokumentert det ein har gjort på ein god måte, gir lova og forskrifta stort rom for å handle. Lagre dokumenta i sak-/arkivsystem etter interne rutinar i verksemda di.

Les mer

Bar vatn for TV-aksjonen

20. oktober 2014

Årets TV-aksjon er til inntekt for at éin million menneske skal få livslang tilgang til reint vatn. For å markere aksjonen, leverte fylkesordførar Åshild Kjelsnes ei bøtte med vatn og ei oppfordring til Fylkesmannen.

Les mer

Fylkeskommunen si eigarmelding 2014

17. oktober 2014

Ei eigarmelding om fylkeskommen sin eigarskap i selskap vert lagt fram for fylkestinget kvart år. Årets eigarmelding vart handsama av fylkestinget 14. oktober, og omtalar m.a. eigarpolitikken og kvart selskap fylkeskommunen har eigarskap i.

Les mer

Kjøp over 500 000

14. oktober 2014 Les mer

Trafikktryggingsprisen 2014 til Vik Idrettslag Asbjørn Hønsi og Ann Kristin Flatland

14. oktober 2014

– Vi ønskjer at stadig fleire personar skal få høve til å gå, sykle og til og med nytte rulleski trygt langs våre vegar. Prisvinnarane har sett at behovet for rulleskiløyper er viktig, sa Liv Bessie Stave (H), leiartrafikktryggingsutvalet, i sin tale til prisvinnarane.

Les mer

Haugen Gardsmat as blir tildelt Bygdeutviklingsprisen 2014

14. oktober 2014

Haugen Gardsmat as blir tildelt Innovasjon Norge sin Bygdeutviklingspris 2014 i Sogn og Fjordane

Les mer

Karrieremesse i Bergen 14. oktober

13. oktober 2014

Tysdag 14. oktober stiller Sogn og Fjordane fylkeskommune på stand i Grieghallen for å vise studentane kva fylket har å by på.

Les mer

Kan kjøpe dei fylkeskommunale skulebygningane

13. oktober 2014

Fylkesutvalet godkjende måndag at avdelinga på Vassenden av tidlegare Mo- og Jølster vidaregåande skule, med tomt, vert overdregen til Jølster kommune for 5 millionar kroner.

Les mer

Krevjande for kommunane å svare på alt staten spør om

10. oktober 2014

Vestlandsforsking og Høgskulen har utført ei kartlegging av statlege rapporteringskrav mot kommunane på oppdrag frå fire regionale samfunnsaktørar i Sogn og Fjordane. – Materialet vårt syner at kommunane brukar mykje tid til å svare staten på spørsmål som gjeld rapportering og dokumentasjon, seier prosjektleiar Oddbjørn Bukve.

Les mer

Rikard (19) blir toppleiar for ein dag

10. oktober 2014

Onsdag 15. oktober inntek Rikard Kirkeeide Bøe frå Stryn sjefsstolen i Norad. Saman med administrerande direktør, Villa Kulild, deltek han på «Leiar for ein dag».

Les mer

Ny hovudbank for Sogn og Fjordane fylkeskommune

09. oktober 2014

Fylkeskommunen skreiv torsdag 9. oktober kontrakt med Sparebank 1 SMN som sin leverandør av banktenester etter anbodskonkurranse.

Les mer

Konkurransen

08. oktober 2014 Les mer

Statsbudsjettet 2015

08. oktober 2014

Onsdag 8. oktober kl. 10.00 la finansminister Siv Jensen fram framlegg til statsbudsjett for 2015. Her finn du relevante lenkjer til dei delane av framlegget som omhandlar Sogn og Fjordane i større grad.

Les mer

Behov

08. oktober 2014 Les mer

Miljø

08. oktober 2014 Les mer

Fylkeskulturprisen 2014

03. oktober 2014 Les mer

Rettleiingar agresso/IBX

25. september 2014 Les mer

Tal ordre

22. september 2014 Les mer

Vil erobre toppen

17. september 2014

Etter eitt år på 7. plass ynskjer fylket å atter ein gong stå på toppen av trona når det gjeld givarglede.

Les mer

Gjorde seg kjend med kultursatsinga i Fjaler

15. september 2014

Sist veke kom leiar i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Svein Harberg (H) til Fjaler på besøk.

Les mer

Informasjonsplanen

15. september 2014

Plan for informasjonsarbeidet Sogn og Fjordane fylkeskommune

Les mer

Fylkeskommunane må med i kommunereforma

12. september 2014

Eit einstemming kollegium av fylkesordførarar og fylkesrådsleiarar er bekymra over at arbeidet med kommunereform manglar eit engasjement for korleis dei regionale oppgåvene skal løysast til innbyggjaranes beste.

Les mer

Vellukka besøk av næringskomiteen

04. september 2014

Onsdag var næringskomiteen i Stortinget på besøk i Sogn og Fjordane. Dei kom for å lære meir om enkeltbedrifter og næringsstrukturar i fylka.

Les mer

– Inspirerande

28. august 2014

Torsdag var det siste dagen for Sogn og Fjordane fylkeskommune på fellesstand på oljemessa, ONS 2014.

Les mer

Stortingets næringskomité kjem til fylket

27. august 2014

Stortingets næringskomité møter onsdag 3. september ei rekkje spennande bedrifter i Sogn og Fjordane.

Les mer

Førstegongsutstillarar og hoffleverandørar

26. august 2014

Blant dei 23 bedriftene representert på Sogn og Fjordane fylkeskommune sin fellesstand på oljemessa i Stavanger, var det god stemning å spore.

Les mer

Viser fram fylket for petroleumsverda

25. august 2014

Klokka 10.00 kunne fylkesordførar Åshild Kjelsnes opne Sogn og Fjordane fylkeskommune sin fellesstand på oljemessa i Stavanger, ONS 2014.

Les mer

Opna ny robotavdeling

19. august 2014

– Produksjonen er unik i verdssamanheng, og spesielt utvikla for denne verksemda, seier fabrikksjef Knut Ove Rygg.

Les mer

Informasjonsmøte om effektane av nytt inntektssystem

06. juli 2014

Fylkesrådmannen hadde 3. juli eit informasjonsmøte med Sogn og Fjordane Venstre og stortingsrepresentant André Skjelstad, der temaet var det nye inntektssystemet og kutta dette fører med seg for fylket.

Les mer

Fylkeskommunen og museumsøkonomi

04. juli 2014

Musea i Sogn og Fjordane har mange utfordringar knytt til forvaltning, drift og utvikling. Fylkestinget sitt vedtak frå desember 2013 om å auke opp tilskotet til Musea i Sogn og Fjordane er ikkje endra.

Les mer

Sogn og Fjordane fylkeskommune valde Fjordkraft

03. juli 2014

Den offentlege anbodsrunden om straumleveranse til fylkeskommunen og 16 kommunar i fylket er avgjort. Kontrakten, med samla verdi på rundt 120 millionar kroner, gjekk til Fjordkraft.

Les mer

Fylkeskommunen jobbar vidare med likestilling, likeverd og mangfald

27. juni 2014

Fylkeskommunen fekk i 2009 sin første handlingsplan for likestilling, likeverd og mangfald, og det er denne som no er justert. Den nye planen gjeld fram til 2017 og legg vekt på konkrete delmål og tiltak.

Les mer

Går det mot folkevalde regionar?

26. juni 2014

Det har etter stortingsvalet i september 2013 vore ein del uvisse om kva som vil skje med fylkeskommunane på sikt.

Les mer

Byggeskikkpris til Sogn og Fjordane kunstmuseum

20. juni 2014

Førde kommune sin byggeskikkpris for 2014 gjekk til Sogn og Fjordane kunstmuseum, som vart opna hausten 2012. Bygget er eigd av Sogn og Fjordane fylkeskommune og Førde kommune.

Les mer

Fjord1 AS og Sogn og Fjordane Energi AS orienterte fylkestinget

12. juni 2014

Representantar frå Sogn og Fjordane Energi (SFE) og Fjord1 heldt 12. juni den årlege orienteringa for fylkestinget. Dei la fram årsrekneskap og oppdaterte fylkespolitikarane på viktige saker i selskapa.

Les mer

Paal Fosdal vert ny assisterande fylkesrådmann

06. juni 2014

Fylkesrådmannen har tilsett Paal Fosdal som ny assisterande fylkesrådmann. Fosdal er i dag avdelingsdirektør i Statens vegvesen Region vest og er den faste stadfortredaren til regionvegsjefen.

Les mer

Fylkesutvalet har peikt ut nytt styremedlem til Fjord1

05. juni 2014

Fylkeskommunen spelar inn Lars Birkeland som ny kandidat til Fjord1-styret. Det er generalforsamlinga i Fjord1 som gjer det formelle valet av nye styremedlem.

Les mer

Elev- og lærlingombodet kan bli elev-, lærling- og mobbeombod

04. juni 2014

Fylkesutvalet ønskjer at mobbesaker skal vere ei av oppgåvene til elev- og lærlingombodet. Fylkestinget avgjer saka endeleg under tingseta 11. og 12. juni.

Les mer

Eigarane tek sterk avstand frå spekulasjonar og påstandar om Fjord1

28. mai 2014

Eigarane av Fjord1, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Havilafjord AS, tek sterk avstand frå spekulasjonar og påstandar omkring feil i rekneskapen i selskapet.

Les mer

Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon

23. mai 2014

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,2 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2014. Erfaring frå tidligare år viser at mange ikkje søkjer om kompensasjon, men her kan det vere pengar å hente. Fylkesdirektør for kultur, Ingebjørg Erikstad oppmodar frivillig sektor i Sogn og Fjordane til å søkje refusjonar her.

Les mer

Fylkeskommunen lanserte alternativ løysing for nytt inntektssystem

23. mai 2014

Fylkesordføraren, fylkesrådmannen og gruppeleiaren for Høgre i fylkestinget var 20. mai på Stortinget for å møte kommunal- og forvaltningskomiteen. Der presenterte dei si eiga løysing etter at staten vil kutte 234 mill. kr til fylkeskommunen dei neste åra.

Les mer

Sogn og Fjordane har dei minst bufaste flyktningane i landet

22. mai 2014

Berre halvparten av flyktningane som kjem til Sogn og Fjordane bur i den same kommunen fem år etter at dei kom. Det viser ein fersk rapport frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Les mer

Fylkeskommunen får større nedgang i inntektene enn rekna med

14. mai 2014

Regjeringa presenterte i dag nytt inntektssystem for fylkeskommunane. Sogn og Fjordane fylkeskommune vil etter ein overgangsperiode på fem år få opp mot 250 mill. kr årleg mindre enn i dag. Det vil få store konsekvensar for tenestetilbodet til fylkeskommunen.

Les mer

Fylkeskommunen ventar nytt inntektssystem denne veka

12. mai 2014

Mykje tyder på at regjeringa vil føreslå eit nytt inntektssystem for fylkeskommunane i kommuneproposisjonen for 2015, som kjem 14. mai. Fylkeskommunen har klare krav til korleis vi meiner det nye systemet bør vere.

Les mer

Offentleg søkjarliste for stillinga som assisterande fylkesrådmann

08. mai 2014

Tre personar har søkt på stillinga som assisterande fylkesrådmann i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Les mer

Ungdom vert godt involverte i fylkespolitikken i Sogn og Fjordane

07. mai 2014

Sogn og Fjordane er eitt av fire fylke som får skryt for måten dei involverer ungdom i lokalt utviklingsarbeid. Ungdom vert tekne med på råd og får sjansen til å påverke og engasjere seg i utviklinga av fylket. Det slår ein rapport frå Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) fast.

Les mer

Fylkesordføraren jublar for nynorskversjon av Grunnlova

07. mai 2014

Stortinget har i dag vedteke at Grunnlova no også skal finnast på nynorsk. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes har tidlegare engasjert seg i saka, og meiner dette er ein stor dag for nynorskfylket Sogn og Fjordane.

Les mer

Dagfinn Neteland blir ny administrerande direktør i Fjord1

30. april 2014

Styret i Fjord1 AS har tilsett Dagfinn Neteland som administrerande direktør i selskapet. Han tek over etter Leif Øverland.

Les mer

Fylkesrådmannen legg fram årsrapporten for 2013

22. april 2014

Tore Eriksen legg no fram årsrapporten for sitt første heile år som fylkesrådmann. I forordet tek han opp fleire tema, blant anna debatten om kommunestruktur, som skaut fart med regjeringsskiftet i 2013.

Les mer

Den fylkeskommunale aktiviteten fordelt på kommunane

28. mars 2014

Oversikta viser blant anna kor mykje fylkeskommunen nytta til eiga drift (administrasjon, skular og tannhelsetenesta), til tenestekjøp (blant anna innan samferdsle) og til direkte tilskot i kommunane.

Les mer

Fylkesordføraren til Lofoten for å lære om rassikring

25. mars 2014

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes var sist veke i Lofoten saman med resten av Nasjonal rassikringsgruppe. Målet var å lære meir om utfordringar med og løysingar for rassikring.

Les mer

Katrine Røkke Wilson vert ny innkjøpssjef i fylkeskommunen

18. mars 2014

Katrine Røkke Wilson er tilsett som ny innkjøpssjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune frå 1. april 2014. Ho har fram til no vore prosjektleiar i fylkeskommunen og har arbeidd med innføring av ehandel i både kommunane og fylkeskommunen.

Les mer

Fylkesjubileet vart ei flott markering av positive og kreative krefter i fylket

12. mars 2014

– Fylkesjubileet viste verkeleg kva Sogn og Fjordane har å by på. Vi nådde målet vårt om å synleggjere eit fylke som byggjer opp om kreativitet og nyskaping, og vi fekk til markeringar over heile fylket. Eg vil takke alle som medverka til ei så solid og vellukka feiring, seier fylkesordførar Åshild Kjelsnes.

Les mer

Fylkeskommunen sløkkjer lyset for klimaet

03. mars 2014

Laurdag 29. mars kl. 20.30 er det på ny tid for Earth Hour. Fylkeskommunen sluttar seg også i år til klimakampanjen og oppmodar også andre, både kommunar, bedrifter og private, til å delta.

Les mer

Departementet har starta arbeidet med nytt inntektssystem for fylkeskommunane

17. februar 2014

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) arbeider no med konkrete modellar for nytt inntektssystem for fylkeskommunane. Både endring i kostnadsnøklar og justering i systemet for inntektsutjamning er tema i arbeidet med nytt inntektssystem.

Les mer

God budsjettdisiplin gjev overskot for fylkeskommunen

17. februar 2014

Fylkesrådmannen har lagt fram fylkeskommunen sin rekneskap for 2013. God budsjettdisiplin – kombinert med god utteljing på nokre sentrale inntektskjelder – har gitt eit positivt resultat og eit overskot på 45,5 mill. kroner.

Les mer

Nær 8,8 millionar kroner til omstilling i Askvoll, Hyllestad og Lærdal i 2014

10. februar 2014

Dei tre kommunane hadde og omstillingsstatus i 2013. Denne vart no forlenga til 2014. Det vedtok hovudutvalet for plan og næring i møte 5. februar

Les mer

Fjord Noreg best på marknadsføring i Europa

07. februar 2014

Fjord Noreg vann prisen for beste kampanje i sosiale medier, i tillegg til heiderleg omtale for Europas beste PR kampanje.

Les mer

Fylkesordføraren ønskjer OL-deltakarane frå fylket lukke til i Sotsji

03. februar 2014

Heile fem utøvarar frå Sogn og Fjordane skal delta i OL og Paralympics i Sotsji i februar og mars. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes ønskjer lukke til på vegne av fylket og gler seg til å følgje utøvarane i jakta på medaljar og gode plasseringar.

Les mer

Feiring av grunnlovsjubileet på tusenårsstaden Gulatinget 28. juni

03. februar 2014

I år er det 200 år sidan Grunnlova vart til, og dette skal feirast over heile landet. Hovudfeiringa i Sogn og Fjordane vert eit stort friluftsarrangement med underhaldning, marknad, mat og folkeliv på tusenårsstaden Gulatinget 28. juni.

Les mer

Finansutvalet vil ha hovudutvala tettare med i budsjettarbeidet

31. januar 2014

Finansutvalet i fylkeskommunen har starta arbeidet med budsjettet for 2015. Nytt av året er at finansutvalet utfordrar dei fire hovudutvala til å setje opp lister for å prioritere aktivitetane i dei ulike sektorane alt no i vår.

Les mer

Framtidsfylket sette publikumsrekord

30. januar 2014

Måndag 27. januar sette Sogn og Fjordane publikumsrekord då næringsliv og offentleg sektor inviterte til karrieremesse i Trondheim.

Les mer

Budsjett 2014 må reduserast med 5,6 millionar kroner

17. januar 2014

Fylkestinget vedtok i desember fylkeskommunen sitt budsjett for 2014. No viser det seg at utgiftssida må reduserast med 5,6 millionar kroner, på grunn av ein større reduksjon enn føresett i dei regionale utviklingsmidlane.

Les mer

Sogn og Fjordane – økonomi og utvikling gjennom 150 år

14. januar 2014

Kva kjenneteiknar den regionale og økonomiske utviklinga i Sogn og Fjordane? Korleis skil fylket seg frå andre? I samband med arbeidet med fylkessoga, ønskjer høgskulen velkomen til seminar om desse viktige tema i Stryn 30. januar.

Les mer

Avsluttar samarbeid om fornying og omstilling i offentleg sektor

06. januar 2014

Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har sidan 2007 hatt eit samarbeid om tilskotsmidlar til fornying og omstilling i kommunane. Fylkeskommunen avviklar frå 2014 sin del av ordninga.

Les mer

Sprudlande turbilete vann fotokonkurranse i fylket

23. desember 2013

Vinnaren av Fotokonkurranse SFJ vart Ragnhild Urtegård Haugen frå Stryn, med eit bilete fullt av godt turhumør. Fotokonkurransen på nett ville vise kva vi driv med på fritida vår i Sogn og Fjordane.

Les mer

Karriere Sogn og Fjordane er offisielt opna

20. desember 2013

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes stod for den offisielle opninga av den nye karriererettleiingstenesta i fylket denne veka. Og Kjelsnes meiner den nye tenesta til innbyggjarane i Sogn og Fjordane har fått eit svært godt namn.

Les mer

Åshild Kjelsnes får trafikktryggingsprisen 2013

10. desember 2013

Trafikktryggingsprisen går i år til ho som pleier å dele han ut – nemleg fylkesordføraren. Åshild Kjelsnes får prisen for å ha gjort ein solid innsats for trafikktryggingsarbeidet i Sogn og Fjordane og for sitt store engasjement for å få fleire til å nytte refleks.

Les mer

Gründerprisen for ungdom går til treningsgründerar

10. desember 2013

Gründerprisen for ungdom går i år til Siri Linn Haugen og Silje Blindheim som er gründerane bak selskapet Back to Start AS. Verksemda har base i Stryn og står bak ei bedrift som tilbyr kompetanseheving innan basistrening.

Les mer

Malakoff-rockarane tok imot fylkeskulturprisen

10. desember 2013

Fylkeskulturprisen 2013 går til Malakoff Rockfestival på Eid. 10. desember var Arnt-Ivar Naustdal og Gunn Guddal på plass på Leikanger for å ta imot prisen på 50 000 kroner under møtet i fylkestinget.

Les mer

Sjå heile jubileumsførestillinga

29. november 2013

250-årsjubileet til Sogn og Fjordane vart feira med blant anna ei storslått jubileumsførestilling på Leikanger 19. september. Stikkord var musikk, sirkus og ein gamal amtsmann. Førestillinga vart filma, og du kan sjå filmen her.

Les mer

Viktig å halde fram med rekrutteringsmesser

25. november 2013

Framtidsfylket AS søkjer om tilskot til delfinansiering av fylkesdekkande profilieringsmesser i 2014. Saka skal handsamast i Hovudutvalet for plan og næring 26. november.

Les mer

Fylkesrådmannen vil stogge forfallet på fylkesvegane

21. november 2013

Fylkesrådmann Tore Eriksen legg no fram framlegget til Regional transportplan 2014–23 til politisk handsaming. Han vil satse på drift og vedlikehald framfor nye store prosjekt og legg opp til å stogge forfallet på fylkesvegnettet.

Les mer

Debattkveld: Finst Sogn og Fjordane?

20. november 2013

Fylkesjubileet Sogn og Fjordane 250 år går mot slutten, og no stiller vi det store spørsmålet: Finst Sogn og Fjordane? Det vert debattkveld på De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum 28. november.

Les mer

Stor gjevarglede i Operahuset

20. november 2013

Besøkstenesta til Eid Røde Kors hadde sist helg innsamling til kriseråka Filippinane før og etter konsertane med Kringkastingsorkesteret (KORK) i Operahuset Nordfjord. Gjevargleda var stor, og publikum frå heile fylket gav 33 500 kroner til ofra for tyfonen Haiyan.

Les mer

Toppa fylkesjubileet med storslått konserthelg

18. november 2013

Eitt av dei største arrangementa i 250-årsjubileet til Sogn og Fjordane fann stad på Nordfjordeid i helga. Dei fem konsertane med Kringkastingsorkesteret (KORK), lokale solistar og klassiske talent hausta mange positive tilbakemeldingar.

Les mer

Fotokonkurranse – fritid i Sogn og Fjordane

14. november 2013

Kva driv du med i heimbygda di? Fylkeskommunen vil syne korleis «sognogfjordingar» nyttar fritida si og har skipa ein open fotokonkurranse på Facebook for å få fram mangfaldet. Førstepremien er 5000 kr.

Les mer

Jubileumsførestilling med Dans utan grenser

13. november 2013

Dans utan grenser-gruppene i Sogn og Fjordane har gått saman og laga danseshowet «På eigne bein» i samband med fylkesjubileet. No får Fjaler, Sogndal, Førde og Florø besøk av dei unge dansarane.

Les mer

Statsbudsjettet 2014

12. november 2013 Les mer

Tilleggsproposisjon 2014 – endringar for Sogn og Fjordane fylkeskommune

11. november 2013

Regjeringa har i dag lagt fram sin tilleggsproposisjon i høve det framlagde statsbudsjettet. Fylkesrådmannen har fredag merka seg nokre av endringane for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Les mer

Samfunnsansvar føreset ringverknader

08. november 2013

Fylkesordføraren meiner at argumenta for meir – og ikkje mindre – petroleumsaktivitet i Sogn og Fjordane, er mange. Måndag vil fylkeskommunen saman med Flora kommune ha møte med både Olje- og energidepartementet og Statoil om saka.

Les mer

Forslag til endringar i statsbudsjettet for 2014

08. november 2013

Tilleggsproposisjon 2014 - regjeringa sitt forslag til endringar i statsbudsjettet for 2014, vert lagt fram fredag 8. november kl. 10.

Les mer

KORK i Sogn og Fjordane på NRK1

28. oktober 2013

Det er no klart at NRK1 skal sende deler av jubileumkonsertane med Kringkastingsorkesteret (KORK) på Nordfjordeid 15. og 16. november. Konsertane er eitt av høgdepunkta i feiringa av fylkesjubileet.

Les mer

Nominer din kandidat til fylkeskulturprisen 2013

18. oktober 2013

Kjenner du nokon som du meiner fortener ekstra merksemd for sin kulturinnsats? Sogn og Fjordane fylkeskommune kan kvart år dele ut ein kulturpris. No ynskjer vi framlegg til kandidatar.

Les mer

Fjordane tingrett frikjende Sogn og Fjordane fylkeskommune

17. oktober 2013

Fjordane tingrett har no frikjent fylkeskommunen i saka der ein tidlegare lærling kravde erstatning fordi han vart forsinka med 14 månader i yrkesutdanninga si.

Les mer

– Hugs refleks i haustmørket

17. oktober 2013

I dag – 17. oktober – er den nasjonale refleksdagen. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes nyttar høvet til å oppmode alle om å hugse refleks når dei går ut i haust- og vintermørket.

Les mer

Aksjonskomiteen håpar på gjevarglede i Sogn og Fjordane

16. oktober 2013

Årets tv-aksjon går til forsking på demens, informasjon og opplæring om demens og frivillig arbeid for personar med demens. Aksjonskomiteen i Sogn og Fjordane håpar nok ein gong på rekordstor gjevarglede på aksjonsdagen 20. oktober.

Les mer

Fylkestinget gjekk gjennom fylkeskommunale eigarskap

15. oktober 2013

Fylkestinget vil vidareføre eigarskapa i alle selskap der fylkeskommunen er medeigar. Fylkestinget ber også styret i Fjord1 setje i verk naudsynte tiltak for å få monaleg betre resultat i 2013 enn i 2012.

Les mer

Martha Bjørvik Angedal får Bygdeutviklingsprisen 2013

15. oktober 2013

Bygdeutviklingsprisen vert årleg delt ut til ein person som står bak ei vellukka etablering og/eller bedriftsutvikling med utgangspunkt i landbruket og bygdene sine ressursar. Prisen er på 50 000 kroner og vart delt ut på fylkestingsmøtet i Loen 15. oktober.

Les mer

Auke i dei regionale utviklingsmidlane til Sogn og Fjordane fylkeskommune

14. oktober 2013

Framlegget til statsbudsjett for 2014 inneber 106,06 millionar kr i regionale utviklingsmidlar til Sogn og Fjordane fylkeskommune. Dette er ein auke på nesten ti millionar kroner frå årets budsjett.

Les mer

Fylkesordføraren deltok på verdspremiere i Naustdal

14. oktober 2013

Filmen «Søsken til evig tid» hadde verdspremiere i Fosshalla i Naustdal 12. oktober. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes var til stades og overrekte ei blomsterhelsing til regissør Frode Fimland før premieren.

Les mer

Statsbudsjettet 2013

14. oktober 2013

Måndag 8. oktober legg finansminister Sigbjørn Johnsen fram framlegget til statsbudsjett for 2013. Budsjettdokumenta kan lastast ned på budsjettportalen til Finansdepartementet.

Les mer

Ja til ferjefri og opprusta E39

14. oktober 2013

Vestlandsrådet, med leiar Åshild Kjelsnes i spissen, kom 11. oktober 2013 med ein uttale om framtida til E39. Rådet seier eit rungande ja til både opprusting og ei ferjefri framtid.

Les mer

Fylkesordføraren opprørt over politianalysen og tilrådingane til politidirektøren

11. oktober 2013

Politianalysen og tilrådingane til politidirektøren er eit usikkert og irreversibelt eksperiment som gamblar med tryggleik og tillit, skriv fylkesordførar Åshild Kjelsnes i eit debattinnlegg 11. oktober 2013.

Les mer

Fylkeskommunen og Fylkesmannen tok i bruk amtskontoret

10. oktober 2013

Leiinga hjå Fylkesmannen og fylkeskommunen hadde 9. oktober drøftingsmøte på det gamle amtskontoret, som vart nyopna i samband med 250-årsjubileet til Sogn og Fjordane.

Les mer

Kontrollutvalet vil ha betre innkjøpsrutinar i fylkeskommunen

30. september 2013

Kontrollutvalet har fått utført ein forvaltingsrevisjon av innkjøp i fylkeskommunen. Rapporten frå revisor slår fast at organiseringa av innkjøpsfunksjonen er tenleg, men peiker også på at det er rom for forbetringar på fleire område.

Les mer

Sjå heile jubileumsførestillinga

26. september 2013

250-årsjubileet til Sogn og Fjordane vart feira med blant anna ei storslått jubileumsførestilling på Leikanger 19. september. Stikkord var musikk, sirkus og ein gamal amtsmann. Førestillinga vart filma, og du kan sjå filmen her.

Les mer

Sjå oppak av IT-forumkonferansen onsdag

25. september 2013

eHandel er tema for årets IT-forumkonferanse. Næringsdirektør og leiar for IT-forum Sogn og Fjordane, Jan Heggheim, opna konferansen onsdag 25. september kl. 10.00. Konferansen er no tilgjengeleg i opptak.

Les mer

Framtidskonferanse med visjonar for Sogn og Fjordane

23. september 2013

Ungdom, gründerar, politikarar, næringsliv og andre møttest for å diskutere kva slags Sogn og Fjordane dei ønskjer i framtida. To grupper ungdomar presenterte veldig ulike visjonar for fylket på framtidskonferansen i Balestrand 20. september.

Les mer

Framtidskonferanse i Balestrand 20. september

23. september 2013

Framtidsvisjonar- og scenario, gründererfaringar, integrering og medverknad er blant tema på framtidskonferansen på Kviknes Hotel 20. september. Konferansen er ein del av hovudmarkeringa av 250-årsjubileet til Sogn og Fjordane.

Les mer

Kabelferja Hisarøy gjev øybuarar fastlandssamband

30. august 2013

Innbyggjarane på Hisarøy i Gulen fekk fastlandssamband 30. august, i form av den batteridrivne ferja MF Hisarøy. Dette er den første batteridrivne ferja som vert sett i trafikk i Sogn og Fjordane – og også ei av dei første i landet.

Les mer

Ny teknologimesse ser dagens lys i Førde

27. august 2013

Astrofysikar, bloggar og forfattar Eirik Newth snakkar om teknologi, framtid og samfunn på den første Teknomessa ved Hafstad vidaregåande skule nokon gong. 27. og 28. september vert skulebygget fylt av teknologi og gode føredrag.

Les mer

Endringar i ordninga med differensiert arbeidsavgift?

22. august 2013

Det kan få store konsekvensar for Sogn og Fjordane når ordninga med differensiert arbeidsgjevaravgift vert endra neste sommar (1. juli 2014).

Les mer

Tor-Einar Holvik Skinlo er ny assisterande fylkesdirektør for opplæring

17. juli 2013

​Fylkesrådmannen har tilsett Tor-Einar Holvik Skinlo (30) som ny assisterande fylkesdirektør for opplæring. Skinlo har tidlegare arbeidd som rådgjevar og prosjektleiar for arbeidet med skulebruksplanen i fylkeskommunen.

Les mer

– I denne fotokonkurransen er det eit utal av moglege løysingar

09. juli 2013

Vi har tatt ein prat med Leif Hauge, som er ein av jurymedlemmane i fotokonkurransen til Lokale kulturminneplanar og Sogn og Fjordane 250 år. Han er levande oppteken av kulturminne og fotografi, og meiner Sogn og Fjordane kryr av spennande fotomotiv.

Les mer

Ny rammeavtale om kjøp av forvaltingsrevisjonstenester

29. mai 2013

Deloitte AS skal levere forvaltingsrevisjonstenester for Sogn og Fjordane fylkeskommune dei to neste åra. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes signerte rammeavtalen 28. mai.

Les mer

Fylkesrådmannen om dei økonomiske utsiktene til fylkeskommunen

27. mai 2013

Fylkesrådmann Tore Eriksen orienterte fylkespolitikarar og andre om dei økonomiske utsiktene til Sogn og Fjordane fylkeskommune under politikardagen 27. mai. Du finn heile innlegget til fylkesrådmannen her.

Les mer

Statkraft Energi og Sogn og Fjordane Energi ønskjer å byte kraftverk

15. mai 2013

Dei to kraftselskapa er samde om ein prosess for å avklare nødvendige premissar for byte av kraftverk. Arbeidet med å rydde i krysseigarskap i kraftsektoren vert gjort for å skape ei enklare og meir effektiv drift – på heile Vestlandet.

Les mer

Fylkesrådmannen uroa over framlegg til endra fordeling av vegmidlar

08. mai 2013

Fylkeskommunane får ein auke i dei frie inntektene på ein milliard kroner i kommuneproposisjonen som regjeringa la fram 7. mai. Fylkesrådmann Tore Eriksen er likevel uroa over at Sogn og Fjordane ser ut til å få 70 millionar kroner mindre til veg enn rekna med i økonomiplanen for 2014.

Les mer

Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram rekneskapen for 2012

07. mai 2013

Administrasjonen har no lagt fram rekneskapen for 2012. Resultatet er positivt som følgje av den gode skatteinngangen til kommunesektoren i slutten av året, andre finansielle postar og innsparingar på sektornivå. Rekneskapsmessig mindreforbruk (overskot) er på 50,5 millionar kroner.

Les mer

Vi er med og skaper «Åtgaum» i Oslo

30. april 2013

Framtidsfylket arrangerer «Åtgaum» på Youngstorget i Oslo søndag 5. mai i samband med 250-årsjubileet for Sogn og Fjordane fylke. Fylkeskommunen stiller på stand for å vise fram kva Sogn og Fjordane kan by på at spennande næringar og utfordrande arbeidsplassar.

Les mer

Prosjektleiaren ønskjer velkommen

25. april 2013

Velkommen til den nye heimesida for ehandel!

Les mer

Nytt inntektssystem for fylkeskommunane er utsett til 2015

23. april 2013

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) melder i dag at framlegginga av nytt inntektssystem for fylkeskommunane blir utsett til kommuneproposisjonen for 2015.

Les mer

Fylkeskommunen sløkkjer lyset for klimaet

22. mars 2013

Laurdag 23. mars klokka 20.30 er det igjen tid for Earth Hour. Målet er at flest mogleg bygningar over heile verda skal vere mørklagde for klimaet. Fylkeskommunen er med og skrur av lyset i alle fylkeskommunale bygg.

Les mer

Fem søkjarar får til saman nær tre millionar kroner i oppreising

15. mars 2013

Det siste ordinære møtet i oppreisingsutvalet var 6. mars. Der handsama utvalet til saman 15 søknadar og fordelte nær tre millionar kroner.

Les mer

Fylkeskommunen har inngått forlik med Norled

28. februar 2013

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Norled (tidlegare Tide Sjø AS) har inngått forlik i ankesaka som har vore fremja for Gulating lagmannsrett. Norled trekkjer kravet om erstatning for positiv kontraktsinteresse.

Les mer

Ungdomane vil til Sogn og Fjordane

15. februar 2013

Dei fem som representerte fylkeskommunen på karrieremessa i Bergen 13. februar møtte mange ungdomar som kan tenkjer seg å flytte til Sogn og Fjordane. Over 500 var innom Grieghallen for å finne ut meir om moglegheitene i Sogn og Fjordane.

Les mer

Samhandling om fornying og utvikling av offentleg sektor

08. februar 2013

Samarbeidet er tufta på ein tosidig avtale mellom Fylkesmannen og fylkeskommunen om å vidareføre samarbeidet som vart opprette i programstyret for fornying av offentleg sektor og IKT.

Les mer

Vest-Norges Brusselkontor søkjer trainee våren 2013

31. januar 2013

Er du interessert i å vere trainee i Brussel våren 2013? Vest-Norges Brusselkontor søkjer ein fleksibel og serviceorientert person med interesse for og kunnskap om EU og EØS.

Les mer

Kva er den mest attraktive staden i Noreg?

29. januar 2013

Staten sin pris for attraktiv stad vert no lyst ut for 2013. Fristen for å sende inn forslag er 26. februar. Sogn og Fjordane fylkeskommune oppmodar alle kommunar og innbyggjarar om å foreslå stadar her i fylket.

Les mer

Blilyst på Bulystkonferansen 2013

28. januar 2013

«Arbeidslyst + bulyst = blilyst». Dette er tema for Bulystkonferansen 2013. Konferansen vert på Skei Hotel 9. og 10. april. Kva skal til for at tilflyttarane blir verande?

Les mer