Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Hovudutval for næring og kultur

21.11.2017 kl. 10:00 - 00:00
Fylkeshuset, møterom Firda

Møtedokument
Saksliste - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 21.11.2017
Møteprotokoll - Møte i Hovudutval for næring og kultur den 21.11.2017
Møteboka godkjent
Møteboka er godkjen
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
58/2017 Skriv og meldingar - hovudutval for næring og kultur 21.11.2017 Vis (5) Vis
59/2017 Spelemidlar til idrettsanlegg 2017 - fordeling av restmidlar og inndregne midlar Vis
60/2017 Rullering av handlingsprogam anlegg, regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2018 og 2019 Vis (5) Vis
61/2017 Budsjett 2018 / økonomiplan 2018-2021 Vis (5) Vis
62/2017 Høyring - Forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven Vis (1) Vis
63/2017 Innspel til jordbruksforhandlingane 2018 Vis
64/2017 Kommunale næringsfond 2018 Vis (1) Vis
65/2017 Regionale utviklingsmidlar 2017 - fordeling 4 Vis (5) Vis
66/2017 Fylkeskulturprisen 2017 Vis (3) Vis
67/2017 Møteplan 2018 for hovudutval for næring og kultur Vis (1) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568