Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

22.11.2017 kl. 00:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Møte i planutvalet og fylkesutvalet 22. november 2017
Saksliste - Møte i fylkesutvalet 22.november 2017
Møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 22. november 2017
Godkjenning møteprotokoll - Møte i fylkesutvalet 22. november 2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
108/2017 Avvikling av F1 Holding AS Vis
109/2017 Medeigarskap i BT Signaal AS/Sørvest Ferge AS Vis (2) Vis
110/2017 Høyring - Forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven Vis (2) Vis Vis (1)
111/2017 Innspel til jordbruksforhandlingane 2018 Vis Vis (1)
112/2017 Luster - Kommuneplanen sin samfunnsdel 2017 - 2028 Vis (1) Vis
113/2017 Rullering av handlingsprogam anlegg, regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2018 og 2019 Vis (5) Vis Vis (1)
114/2017 Fylkesveglys, overtaking av veglys i Flora kommune som kommunen driftar i dag Vis (2) Vis Vis (1)
115/2017 Fv. 618/kv. 6 Barmsund og Barmen ferjekai, omklassifisering frå kommunal veg til fylkesveg Vis Vis (1)
116/2017 Fv. 633 Tunnel Kleiva - søknad om fråvik for elektriske anlegg Vis Vis (1)
117/2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018 - 2021 - fråsegn Vis (1) Vis
118/2017 Høyring - Kystverkets handlingsprogram 2018-2029 Vis (1) Vis
119/2017 Statens vegvesen sitt handlingsprogram 2018 - 2023(2029), fråsegn Vis (4) Vis Vis (1)
120/2017 Sognebåten Vis (4) Vis Vis (1)
121/2017 Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2018 - 2027, godkjenning Vis (8) Vis Vis (1)
122/2017 Endringar i budsjettet for 2017 Vis (3) Vis
123/2017 Budsjett 2018 / økonomiplan 2018-2021 Vis (5) Vis
124/2017 Skriv og meldingar fylkesutvalet 22. november 2017 Vis (27) Vis
125/2017 Grensejustering Hornindal kommune og Stryn kommune. Vis (3) Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568