Politiske møte og saker

Klikk på dato for å sjå saker og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no

Møteplan for 2019 i pdf-format

Vi legg om arkivsystemet i samband med regionreforma. Klikk her for:

Vel tidsrom: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkesutvalet

28.09.2016 kl. 09:00 - 00:00
Leikanger - fylkeshuset, møterom Sygna

Møtedokument
Innkalling til møte i finansutvalet og fylkesutvalet 28.september 2016
Sakliste - Møte i Fylkesutvalet den 28.09.2016
Møteprotokoll - Møte i Fylkesutvalet den 28.09.2016
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
83/2016 Sal ballbingeområde Aurland og kjøp av naust Opplysningsvesenets Fond Vis (3) Vis
84/2016 Sal av bustader i Hellebergvegen. Vis (2) Vis
85/2016 Innspel til nasjonal kompetansepolitisk strategi Vis (5) Vis
86/2016 Eigarrepresentant - F1 Holding AS Vis
87/2016 Oppnemning av skjønsmedlemer for perioden 2017 - 2020 Vis
88/2016 Utpeiking av nye styremedlemmar i Fjord1 AS Vis
89/2016 Bustadstiftingane til sjukehusa i Sogn og Fjordane - overføring av valrett Vis (4) Vis
90/2016 Eigarmelding 2016 Vis (1) Vis
91/2016 Høyring - Framlegg til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten Vis (1) Vis
92/2016 Intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland Vis (5) Vis
93/2016 Utgreiing av fylkesmannen sin framtidige struktur - høyringsfråsegn Vis (2) Vis
94/2016 Lærdal kommune - kommuneplan sin samfunnsdel - høyring Vis (2) Vis
95/2016 Innspel til Stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter Vis
96/2016 Fylkeskommunal overtaking av innkjøp av ferjetenester mellom Barmsund og Barmøy i Selje kommune Vis (1) Vis Vis (1)
97/2016 Reglement og rutinar for finans- og gjeldsforvaltninga i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (4) Vis
98/2016 Lærlingar i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vis (1) Vis
99/2016 Ansvarleg lån til Opplæringsfartøy AS - lenging av låneavtale Vis (2) Vis
100/2016 Tertialrapport 2/2016 Vis (6) Vis
101/2016 Skriv og meldingar 28. september 2016 - oppdatert Vis (18) Vis
102/2016 Fylkeskommunen sin eigarskap i SFE AS Vis

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568