Postliste

Om du ikkje finn det du leitar etter eller ikkje får opna dokumenta, ta kontakt på post@sfj.no.

Postlista er ei liste over alle innkomne, utsende og interne saksdokument for Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Dette vert publisert

Vi publiserer hovuddokument til alle saksdokument med to unntak. Vi publiserer ikkje dokument

  • som vi har unnteke frå innsyn i medhald av offentleglova
  • som inneheld informasjon vi ikkje har høve til å publisere etter forskrift til offentleglova § 7

Vedlegg vert ikkje publiserte.

Her kan du lese meir om retten til informasjon og innsyn.

Elev- og personalmapper

Elev- og personalmapper er ikkje del av den offentlege postlista. Det er for å unngå at opplysningar om enkeltpersoner vert samanlikna på ein måte som kan føre til brot på teieplikta. For innsyn i den offentlege versjonen av desse journalane, ta kontakt på post@sfj.no.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: Statens Vegvesen
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Årdal bibliotek
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Stryn bibliotek
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Gulen folkebibliotek
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Aurland folkebibliotek
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Vik folkebibliotek
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: Fylkesmannen I Vestland
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: Stryn kommune
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Stryn kommune
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: Stryn kommune
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Stryn kommune
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: Stryn kommune
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Stryn kommune
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: Stryn kommune
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: Stryn kommune
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: 'bibfolk@sf.fylkesbibl.no' (bibfolk@sf.fylkesbibl.no), bibsjef@sf.fylkesbibl.no, 'vgs@sf.fylkesbibl.no'
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: 'bibfolk@sf.fylkesbibl.no' (bibfolk@sf.fylkesbibl.no), 'vgs@sf.fylkesbibl.no'
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: Hyllestad kommune
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Fjaler Bibliotek
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Hyllestad Sogelag
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: PressReader
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Vik folkebibliotek
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Vågsøy folkebibliotek
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Stryn bibliotek
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Hordaland fylkeskommune
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Eid bibliotek
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Bremanger folkebibliotek
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Selje folkeboksamling
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Høyanger bibliotek
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Luster bibliotek
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Aurland folkebibliotek
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Bremanger folkebibliotek
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Lærdal bibliotek
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Sogndal Kommune
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Selje folkeboksamling
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Hyllestad folkebibliotek
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Høyanger Kommune
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Bremanger Kommune
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Lærdal Kommune
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Naustdal Kommune
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Nordfjordrådet
Dato: 20.03.2019 - Mottakar:
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Riksantikvaren
19/2007-3 Realfag 2019
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Stiftinga Musea I Sogn og Fjordane
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Stiftinga Musea I Sogn og Fjordane
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Smiso
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Sunnfjord Energi AS
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Norges Vassdrags- og energidirektorat Region Vest
16/7693-3 Dokumentasjon
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: *********************
19/698-10 Krav om innsyn
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Thomas Sveen Solheim
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: Førde Kommune v/Ola Kvaal
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: Norske Tindevegledere
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: Stryn kyrkjelege fellesråd
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Torill Fimreite Cirotzki
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Ellen Eimhjellen Blom
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: *********************
19/1450-3 Dokumentasjon
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Klima- og Miljødepartementet
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Nasjonalbiblioteket
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: Nasjonalbiblioteket
19/319-30 Referanser
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Kviknes Hotel AS
19/2166-1 GMU 2019/2020
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: *********************
19/2011-3 Elektrofag 2019
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: NRK
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Jarle Mundal
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: Einvald Lønne
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: *********************
18/7650-4 Tenestebevis
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Mottakar:
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: Statens vegvesen Region Vest
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Austevoll Melaks AS
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: Oddlaug Walaker
Dato: 20.03.2019 - Mottakar:
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Nordahl Grieg Videregående Skole Avd Smi
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: Torkel Heieren
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Tord Hafnor
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Statens Vegvesen
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Unni Kristin Underdal
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Elen Kristine Skildheim Otterhjell
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Håvard Aasheim Hauge
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Rita Sviggum
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Ståle Loftesnes
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Tor Henning Karlsen
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: NRK Norland
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Anne Haugen Hov
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Bjarte Ramstad
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Randi Nundal Aarøy
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Rune Svedal
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Renate Vik Vatlestad
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Monica Kvernes
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Gaute Vatlestad
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Amble Gård, Mette Marie Strand Heiberg
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Pgp AS
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Odd-Eivind Holo
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Therese Håkonsen Wathne
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Marita Brekke Skjelvan
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Malin Riple Vetti
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: Arne Veum
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Njål Ødegård
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Linn Didriksen Solsvik
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Gjermund Fimreite
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Reidun Aafedt Flatland
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Tone Lise Tafjord
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Helge Klingberg
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Statens Vegvesen
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Firda
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: Opplæringskontor For Hotell- og Matfag, Sogn og Fjordane
19/194-15 Sommarjobb 2019
Dato: 20.03.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: *********************
19/1136-6 VO-samtale
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: *********************
19/1298-8 VO-samtale
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: *********************
19/1142-4 VO-SAMTALE
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 20.03.2019 - Mottakar: *********************