Foto av fire personar som står og lenar seg mot eit rekkverk på eit oppdrettsanlegg. Dei har redningsvestar, det er blå himmel og sol.
Foto av fire personar som står og lenar seg mot eit rekkverk på eit oppdrettsanlegg. Dei har redningsvestar, det er blå himmel og sol.

Foto: Harald Grotle

82 fleire søkjarar får skuleplass

Andre inntak til vidaregåande opplæring i skule var klart 27. juli, og 82 fleire søkjarar fekk melding om skuleplass for 2018-19. Totalt 3580 søkjarar har no fått tilbod.

Svarfrist  for søkjarar som har fått tilbod ved andre inntaket er 3. august.

Etter andre inntak står 78 søkjarar med ungdomsrett utan tilbod. Søkjarane på ventelistene fordeler seg på dei fleste skular og utdanningsprogram. Det er 392 ledige skuleplassar ved dei vidaregåande skulane.

Oversikt over ledige skuleplassar per 27. juli:

Frå 13. august er det skulane som tek over arbeidet med inntaket.

Dei fleste får førstevalet på vidaregåande

Kontakt: 
Ingeborg Lie Fredheim
kontorsjef
Sogn og Fjordane fylkeskommune
951 40 622

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring, passbilete

Bekka Skaasheim

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00