Illustrasjon: Mona Elisabeth Steinsland

Utviklingsprosjekt

Fylkeskommunen tek initiativ til fleire utviklingsprosjekt innafor ulike fagområde.

Marine grunnkart

I prosjektet skal det lagast detaljerte kart av sjøbotn i kommunane Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora. Prosjektet vil vare i tre år. Karttema som blir levert skal vere lette å bruke i arealplanlegging og forvalting av sjøområda, gjennom tilgjengelege og standardiserte kart- og datatenester

TUN+

Ei framtidsretta berekraftig bygging og utforming av bustader og bustadområde. Bustadprosjeket er bygd opp etter same lest som eit tradisjonelt vestlandsk klyngjetun. Bustadane er planlagt bygd i massivtre noko som vil mangedoble karbonbindinga.

Som eit ledd i dette arbeidet er det planlagt og finansiert eit elevprosjekt ved yrkesfag ved Sogndal vidaregåande skule.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Torbjørn Hasund
Rådgjevar
Torbjorn.Hasund@sfj.no
930 04 685

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette

Dokument