Høyring – Utgreiing om Kystvegen

20. februar 2017

Statens vegvesen og Sogn og Fjordane fylkeskommune offentleggjorde utgreiinga om Kystvegen 20. februar, og utgreiinga vart samstundes lagt ut på offentleg høyring. Høyringsfristen er 31. mars 2017.

Les meir ›
Tannlegeinstrument på eit bord med grøn duk. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Høyring for skyssutgifter

14. november 2016

Fylkeskommunen legg framlegg til endra forskrift for dekking av skyssutgifter for pasientar i den offentlege tannhelsetenesta ut på offentleg høyring i perioden 15. november til 30. november.

Les meir ›

Regional plan for klimaomstilling – offentleg ettersyn av planprogram

04. november 2016

Vi må saman definere kva som skal til for å få til ei klimaomstilling i fylket.

Les meir ›

Intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

25. oktober 2016

Intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland er no ute på ei brei, offentleg høyring i perioden 26. oktober til 23. november. No har du sjansen til å sende inn dine synspunkt om ei slik samanslåing.

Les meir ›

Lokalisering av handel og kjøpesentra

18. oktober 2016

Framlegg til føresegn om lokalisering av handel og kjøpesentra vert lagt ut til andre gongs offentleg ettersyn fram til 29. november.

Les meir ›

Retningsliner på høyring

24. juni 2016

Retningsliner for lokalisering av handel og kjøpesentra vert lagt ut på offentleg høyring fram til 14. september.

Les meir ›
Skute ligg ved trekai i kystsamfunn.

Kystplan på høyring

23. juni 2016

Fylkesutvalet vedtok 22. juni å legge planprogrammet til Strategisk plan for kysten 2017 – 2025 ut på høyring. Høyringsfrist er 15. september.

Les meir ›
Framside til planprogram for Regional transportplan Sogn og Fjordane 2018-2027

RTP-planprogram på høyring

15. april 2016

Fylkesutvalet vedtok 13. april å legge planprogram til regional transportplan (RTP) for 2018 – 2027 ut på høyring. Høyringsfrist er 27. mai 2016.

Les meir ›
Fleire cruiseskip på fjorden

Cruisestrategi på høyring

01. april 2016

Dei fire vestlandsfylka har utarbeida eit utkast til felles cruisestrategi for vestlandsregionen 2016-2020, og legg det no ut på høyring.

Les meir ›
bilete av tare under vatn

Tareforskrift på høyring

18. mars 2016

Sei di meining om ny tareforskrift innan 20.april

Les meir ›
Foto av Fylkeshuset sett frå parkeringsplassen under huset. I toppen av bilete ser vi grønt lauv og blå himmel. Foto: Oskar Andersen

Regional planstrategi 2016-2020 – Offentleg høyring

08. mars 2016

Fylkesutvalet (FU) vedtok 2. mars å legge regional planstrategi (RPS) for 2016-2020 ut på høyring. Planstrategien legg langsiktige utviklingsmål i fylket og føringar for regional planlegging.

Les meir ›
Gut vert behandla i tannlegestol

Tannhelserapport til høyring

27. januar 2016

Utgreiingsrapporten «Tannhelsetenesta – ein framtidsretta klinikk- og tenestestruktur» skal på høyring i februar og mars. Det vedtok finansutvalet den 27. januar.

Les meir ›
Nærbilete som syner ein vassdråpe på eit lauv. Foto: Asbjørn Ness, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Høyring – vassforvaltning

01. september 2015

Handlingsprogram 2016–2018 for Regional plan for vassforvaltning er no sendt ut på høyring. Høyringsfristen er 15. oktober.

Les meir ›