Oppdrettsanlegg på fjorden

Søk midlar frå marint verdiskapingsfond

Kommunar, næringsaktørar, lag- og næringsorganisasjonar og andre instansar kan i samarbeid med næringsaktørar søke marint verdiskapingsfond om støtte til utviklingsprosjekt.

Fondet skal primært nyttast til delfinansiering av utviklingsprosjekt som legg til rette for ei meir berekraftig utvikling av akvakulturnæring i Sogn og Fjordane. Det kan også støtte tiltak som kan auke marin verdiskaping.

Utviklingsprosjektet må ha forankring i relevante problemstillingar for oppdrettsbransjen i fylket.

Søknadsfristen er 22. september 2017.

Meir informasjon om verdiskapingsfondet og korleis du søkjer om midlar finn du her.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut
Tip a friendTips ein ven