Nyhende

Foto av fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes, ordførar i Flora Ola Teigen og fylkesordførar Jenny Følling mot ei grå bakgrunn. Biletet er teke ute.

Petroleumsrådet i Stavanger

15. august 2017

Petroleumsrådet i Sogn og Fjordane med fylkesordførar Jenny Følling i spissen, var sist veke i Stavanger for å møte sentrale aktørar innan olje- og gassektoren.

Les meir ›

Politiske møte i veke 33

11. august 2017

Det er møte i fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd måndag 14. august.

Les meir ›

Sogn og Fjordane – endringar og vegen vidare

10. august 2017

–Utfordringa kjem når vi skal motivere ungdomane til å etablere seg i fylket vårt i vaksen alder. Ungdomen er framtida vår, og vi lyt leggje til rette for at unge arbeidstakarar ser føre seg eit spanande jobbliv utanfor dei store byane våre, seier fylkesordførar Jenny Følling i denne kronikken. 

Les meir ›