Nyhende

Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Regional planstrategi – endringar

20. oktober 2017

Fylkestinget vedtok 17. oktober 2017 fleire endringar i framdriftsplanen i Regional planstrategi.

Les meir ›

Høyring – Planprogram for Regional plan for kultur

04. oktober 2017

Planprogram for regional plan for kultur er lagt ut på høyring. Fristen for å kome med innspel og merknader er 1. desember 2017.

Les meir ›

Høyring – Handlingsplan for trafikktrygging

02. oktober 2017

Utkastet til handlingsplan for trafikktrygging 2018–2021 er no ute på høyring. Fristen for å kome med innspel er 3. november 2017.

Les meir ›