Nyhende

Foto av dei som deltok på oppstartsmøtet for eit klimaprosjekt mellom kommunane, fylkeskommunen og Vestlandsforsking i mars 2017. Det er 14 personar som er oppstilte på rekke.

Samarbeider for å nå klimamåla

27. mars 2017

Ni kommunar skal samarbeide med fylkeskommunen og Vestlandsforsking i forskingsprosjektet Samhandling for grønt skifte.

Les meir ›

2,5 millionar til tettstadutvikling i 2017

22. mars 2017

Kommunane i fylket kan gjennom heile året søkje fylkeskommunen om tilskot til tettstadutvikling og stadforming.

Les meir ›

Fylkesspegelen i ny drakt

02. mars 2017

Fylkesspegelen inneheld statistikk for heile fylket om mange ulike tema. No har spegelen fått eit ansiktsløft og blir presentert i ny drakt torsdag 2. mars kl. 9–9.30.

Les meir ›