Nyhende

Foto av seks ungdomar som jobbar frå ein låg murkant og ned på bakken. Fire har blå og to har rosa jakkar. Dei står framfor ein beige murbygning, vi ser tre rundt dei, og gjenskin i eit vindauge gjer at det er eit veldig motlys i biletet.

Gjennomfører ny ungdomsundersøking

12. januar 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune skal kartleggje livskvalitet og levekår for alle elevane ved dei vidaregåande skulane i fylket.

Les meir ›

Klimadag på Fylkeshuset

24. november 2016

21. november blei det arrangert Klimadag for fylkespolitikarane. Interne og eksterne føredragshaldarar diskuterte moglegheitene i det grøne skiftet.

Les meir ›

Ønskjer innspel til klimaplan

11. november 2016

Klimautfordringane er ei av dei største utfordringane i vår tid. Sogn og Fjordane fylkeskommune ønskjer no innspel til arbeidet med ein ny klimaplan.

Les meir ›