Foto som syner ei sandstrond i motlys. Sola er på veg ned, men har framleis eit stykke att før ho treff havet.

Foto: Sigrun Espe/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Planar under arbeid

Her finn du informasjon om kva regionale planar fylkeskommunen jobbar med no, og når desse skal vedtakast.

Regional plan for kultur

Regional plan for kultur skal gjelde for perioden 2019–2022 og er forankra i Regional planstrategi. Målet er å vedta planen hausten 2018.

Fylkesutvalet vedtok planprogrammet for regional plan for kultur i januar 2018.

Meir informasjon om Regional plan for kultur finn du her.

Regional plan for klimaomstilling

Planprogrammet for den regionale planen for klimaomstilling vart vedteke i januar 2017. Sjølve planen vil bli vedteken i første halvdel av 2018.

Klimaplanen skal i hovudsak konsentrere seg om desse sju temaa:

  • Energiforsyning og energibruk i bygg
  • Areal og transport
  • Næringsliv og teknologi
  • Klimavenleg landbruk
  • Klimatilpassing
  • Forbruk
  • Klimakunnskap og klimakommunikasjon

Du kan lese meir om Regional plan for klimaomstilling her.

 

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette