Nyhende

Foto av rektor Aksel Hugo ved Sogn Jord- og Hagebruksskule inne i eitt av drivhusa ved skulen. Vi ser mange grøne planter og nokon som jobbar med dei bak han.

Økoskulen får EU-middel

10. juli 2017

Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) har fått EU-middel til å utvikle kompetanse og praksis innan økologisk entreprenørskap.

Les meir ›

Lågast fråvær i landet

05. juli 2017

Elevane i Sogn og Fjordane er pliktoppfyllande og har lågast timefråvær i landet. Det er òg færrast elevar som sluttar i Sogn og Fjordane.

Les meir ›

Dei fleste får førstevalet sitt

05. juli 2017

3523 søkjarar til vidaregåande opplæring får i dag tilbod om skuleplass på programområdet dei hadde som førsteval. Det er 87 prosent av alle søkjarane med ungdomsrett.

Les meir ›