Nyhende

Foto av mange lands flagg som heng i flaggstenger. Biletet er teke nedanfrå, og bak flagga ser vi blå himmel

Kurs i fleirkulturell kompetanseheving

20. september 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Kompetanse Norge arrangerer hausten 2017 ei gratis kursrekke for lærarar og andre som jobbar med fleirkulturelle menneske.

Les meir ›

Underteikna avtale om undervisningskonsesjon

11. september 2017

– Dette samarbeidet er svært gledeleg og veldig viktig for rekrutteringa til dei marine næringane, og for kvaliteten på dei marine opplæringstilboda vi har her i fylket, seier fylkesordførar Jenny Følling.

Les meir ›

Raudgrønt fleirtal i skulevalet

06. september 2017

Arbeidarpartiet vart vinnaren av skulevalet i Sogn og Fjordane og stakk av med 26,6 prosent av stemmene. På dei neste plassane finn vi Senterpartiet og Høgre med høvesvis 20 og 10,4 prosent.

Les meir ›