Nyhende

Illustrasjon av fylkesvåpenet til Sogn og Fjordane.

Tettare samarbeid mellom BKK og SFE

23. mars 2017

BKK og Sogn og Fjordane fylkeskommune er samde om å greie ut moglegheitene for eit tettare samarbeid mellom produksjonsverksemdene i SFE og BKK.

Les meir ›

Fylkeskommunen sin rekneskap for 2016

16. februar 2017

Fylkesrådmannen har no lagt fram fylkeskommunen sin rekneskap for 2016. God budsjettdisiplin og god økonomistyring gjev eit overskot på 14,5 millionar kroner.

Les meir ›

Intensjonsplan til høyring

19. oktober 2016

Fylkestinget vedtok 18. oktober å legge intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland ut på brei høyring. Høyringsperioden går frå 26. oktober til 23. november.

Les meir ›