Nyhende

Ark med signaturar på eit bord

Intensjonsplan til høyring

19. oktober 2016

Fylkestinget vedtok 18. oktober å legge intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland ut på brei høyring. Høyringsperioden går frå 26. oktober til 23. november.

Les meir ›

Fjord1-salet i boks

14. oktober 2016

Sogn og Fjordane fylkeskommune har i dag ført over dei avtalte 26 prosentane av aksjane i Fjord1 til Per Sævik-familien sitt Havila-konsern. Dei eig no 67 prosent av Noregs største ferjerederi.

Les meir ›

Konsulentkjøp til fylkestinget

07. oktober 2016

Kontrollutvalet handsama 7. oktober forvaltningsrevisjonen om kjøp av advokat- og rådgjevingstenester i «Fjord1-saka». Saka går vidare til fylkestinget.

Les meir ›