Politiske møte og saker

Klikk på dato for å få fram sakspapir og dokument.

Om du ikkje finn det du leitar etter, kontakt arkivet:
tlf: 57 63 81 90
e-post: post@sfj.no.

Møteplan for 2018 i pdf-format

Visning av møte og saker i 2015 er delt i to, ein del før og etter 14. september 2015. Dette er grunna ei omlegging av saksarkivet vårt.

Vel tidsromet: Før 2014 | 2014 | 2015 før 14. september | 2015 etter 14. september | 2016 | 2017

Fylkestinget

17.04.2018 kl. 10:00 - 00:00
Leikanger - Fylkeshuset

Møtedokument
Innkalling til møte i fylkestinget 17. april 2018
Program - møte i fylkestinget 17. april 2018
Møteprotokoll - Møte i fylkestinget 17. april 2018
Godkjenning møteprotokoll - Møte i fylkestinget 17. april 2018
Saksliste - Møte i fylkestinget 17. april 2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2018 Desentralisering av oppgåver frå staten til fylkeskommunane - høyring av ekspertutvalet sin rapport om ytterlegare nye fylkeskommunale oppgåver Vis (4) Vis Vis (1)
2/2018 Forvaltningsrevisjon av innkjøp - Revisjonsrapport Vis (1) Vis Vis (1)
3/2018 Forvaltningsrevisjon - Musea i Sogn og Fjordane - rapport Vis (1) Vis Vis (1)
4/2018 Fylkesvise mobbeombod. Vis (3) Vis Vis (1)
5/2018 Overføring av fylkeskommunal lånegaranti for Førdepakken til Ferde AS Vis Vis (1)
6/2018 Årsrapport 2017 - konsesjonskraft og finansportefølje Vis (1) Vis Vis (1)
7/2018 Søknad om tilskot til utbygging av hangar på Sogndal lufthamn Vis (3) Vis Vis (2)
8/2018 Planleggingsprogram for fylkesvegprosjekt 2019 - 2021 Vis (3) Vis Vis (2)
9/2018 Strategi for tettstadsutvikling og senterstruktur i Sogn og Fjordane Vis (2) Vis Vis (1)

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568

Kristin Rundsveen
rådgjevar for fylkesordføraren
kristin.rundsveen@sfj.no
908 90 713