Nyhende

Foto frå ein konsert på Førdefestivalen, ein mann og ei kvinne på ein mørk scne med litt blått lys. Han spelar gitar og ho syng.

Ny festivalstrategi

07. juli 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune har for første gong laga ein eigen festivalstrategi, som prioriterer seks festivalar i fylket.

Les meir ›

Fylkesarkivet med verda som arena

26. juli 2017

Den digitale teknologiutviklinga og bruk av sosiale medieplattformar gjer at fylkesarkivet sitt kjeldemateriale når ut til brukarar rundt om i heile verda. Fylkesarkivet vel å legge ut mykje materiale fritt tilgjengeleg på nett, og legg på den måten til rette for bruk og deling langt ut over fylkesgrensene.  

Les meir ›

Korleis står det til med kulturen i Sogn og Fjordane?

06. juli 2017

Sogn og Fjordane er det ellevte beste kulturfylket i landet, ifølgje Norsk kulturindeks 2016. Blant kommunane i fylket kjem Gloppen best ut. Kva kjenneteiknar eigentleg gode kulturkommunar?

Les meir ›