Kommunesamlingar

Gjennom prosjektet vert det arrangert samlingar med der alle deltakarkommunane vert invitert inn til å diskutere uliek tema i prosjektet.

4. samling er planlagt til sommaren 2018, med temaet "omstilling til nullutslepp".

3. samling:

Tredje kommunesamling blei gjennomført på Skei 30.-31. januar 2018 i samband med NVE sin fagsamling. Temaet for samlinga var «tilpassing til klimaendringar». På samlinga presenterte dei ulike kommunane status for sitt arbeide med lokale analysar og pågåande planarbeid. Frå prosjektleiinga deltok representantar frå Vestlandsforsking, fylkeskommunen, HVL og NVE. Presentasjonane frå NVE fagsamling finn du her.

NVE fagsamling

2. samling:

2.samling skei 3.JPG

Andre kommunesamling blei gjennomført på Skei 15.-16. juni 2017. Temaet for samlinga var sårbarheit for klimapolitikk, i tillegg til lokalt klimagassrekneskap. På samlinga presenterte dei ulike kommunane arbeidet med sine lokale analysar, knytt til pågåande planarbeid. Frå prosjektleiinga deltok representantar frå Vestlandsforsking, fylkeskommunen og NVE. Presentasjonane frå desse dagane finn du her og her.

1. samling:

1. samling

Desse deltok på oppstartsmøtet for forskingsprosjektet Samhandling for grønt skifte. F.v Synnøve Stalheim (plansjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune) Trine Alme (Gloppen kommune), Solfrid Trå (Jølster kommune), Jan Roy Dalheim (Årdal kommune), Kaia Moen (Flora kommune), Ørjan Stubhaug (Naustdal kommune), Ida-Beate Mølmesdal (klimakoordinator Sogn og Fjordane fylkeskommune), Carlo Aall (Vestlandsforsking), Eline Orheim (Fylkesmannen), Beate O. Kronberg (Gloppen kommune), Lisbeth Lervik Helset (Stryn kommune), Idun Husabø (Vestlandsforsking), Elin Leikanger (Eid kommune) og Geirmund Dvergsdal (Stryn kommune).

Fyrste kommunesamling blei arrangert i samband med KS sitt klimatilpassingskurs 13.-14. mars 2017. Tematikken var overlappande, sårbarheit for klimaendringa, så KS sitt kurs blei ein del av deltakinga til deltakarkommunane. I forlenginga av kurset deltok deltakarkommunane i prosjektet på eit felles oppstartsmøte for prosjektet. Presentasjonen frå samlinga finn du her. Frå prosjektleiinga deltok representantar frå Vestlandsforsking, fylkeskommunen og Fylkesmannen.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Ida-Beate Mølmesdal
Rådgjevar, klima og miljø
Ida-Beate.Molmesdal@sfj.no
476 04 557

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette