hacqqzxfpm

Stad surfeklubb

50 000 kr til klimapris

Fylkespris for klima- og miljøarbeid

Ved vedtak av Regional plan for klimaomstilling 2018 blei det samstundes vedtatt å etablere ein fylkesdekkande klima- og miljøpris. Det er mogeleg å nominere personar, verksemder, lag eller organisasjonar fram til 1. november. Prisen er på 50 000 kr.

Klima- og miljøprisen skal vere til heider for einskildpersonar, lag, organisasjonar og verksemder som har utmerka seg innanfor klima- og miljøvernarbeid i året som gjekk. Prisen femnar breitt. 

Føremålet med prisen er å inspirere og hjelpe fram klima- og miljøarbeidet i fylket. Håpet er at prisen kan verte ein like prestisjefull og anerkjent pris som fylket sin kulturpris har vore i mange år. 

Prisen kan delast ut til personar, verksemder, lag eller organisasjonar som:

  • høyrer heime i fylket
  • viser evne og vilje til å yte aktiv klima- og miljøinnsats utover det vanlege
  • har talent, viser kreativitet og evne til nyskaping
  • bidre til at vi saman får til ei klimaomstilling i Sogn og Fjordane

Utdeling av prisen

​​Fylkesutvalet avgjer om prisen skal delast ut og kven som skal få den. Ei innstillingsnemnd utpeika av planutvalet vurderer og innstiller kandidat(ar). Ein representant frå Ungdomspolitisk utval skal inviterast inn i innstillingsnemnda, og "ungdommens støtte" skal takast med i vurderinga. 

 

Utdelinga skjer i samband med ei fylkestingsamling kvart år. Grunngjevinga frå fylkesutvalet vert lagt fram til leiaren av utvalet, medan fylkesordføraren står for sjølve utdelinga. Frist for grunngjevne ​innspel til aktuelle kandidatar er 1. november kvart år.

 

Send inn ein nominasjon

Alle kan sende inn ein nominasjon anten via skjemaet her på nettsida eller ved å sende e-post merka "Nominasjon til klima- og miljøpris (ESA 18/6603)" til post@sfj.no.
Nominasjon kan også leverast via post til Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger. Merkast på same måte som e-post. 


Kontaktopplysningane vert nytta ved spørsmål knytt til nominasjonen din.Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Ida-Beate Mølmesdal
Rådgjevar, klima og miljø
Ida-Beate.Molmesdal@sfj.no
476 04 557

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven