Kalender

Kategori:
Kalender:
Frå:
Til:
RSS feed
24.01.2017
10:00 - 13:00 Kulturminneplansamling Kultur
25.01.2017
Møte i fylkesutvalet Politikk
25.01.2017
10:00 Møte i planutvalet Politikk
31.01.2017
Hovudutvalet for næring og kultur Politikk
31.01.2017
09:15 - 15:15 Lærlingsamling, Sogn Opplæring
01.02.2017
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
01.02.2017
09:15 - 15:15 lærlingsamling, Nordfjord Opplæring
01.02.2017
16:00 Møte i fylkesutvalet Politikk
02.02.2017
09:15 - 15:15 Lærlingsamling, Sunnfjord Opplæring
02.02.2017
13:00 Møte i fylkestinget Politikk
07.02.2017
Møte i kontrollutvalet Politikk
07.02.2017
Møte i fylkesrådet for eldre Politikk
08.02.2017
Miljøseminar for havbruksnæringa 8.-9.februar Næringsutvikling
09.02.2017
Møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne Politikk
10.02.2017
Møte med stortingsbenken m.fl. Politikk
14.02.2017
Hovudutvalet for samferdsle Politikk
14.02.2017
Møte i trafikktryggingsutvalet Politikk
15.02.2017
Hovudutvalet for opplæring 15. og 16.02. Politikk
15.02.2017
Møte i fagopplæringsnemnda Politikk
15.02.2017
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
22.02.2017
Møte i hovudsamarbeidsutvalet Politikk
22.02.2017
10:00 Hovudsamarbeidsutvalet Politikk
06.03.2017
Møte i fylkesutvalet Politikk
06.03.2017
Finansutvalet Politikk
07.03.2017
Hovudutvalet for næring og kultur Politikk
10.03.2017
18:00 - 16:00 Møte i ungdomspolitisk utval (UPU) Politikk
13.03.2017
10:00 - 14:00 Kurs i klimatilpassing Planlegging
15.03.2017
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
16.03.2017
Møte i fagopplæringsnemnda Politikk
23.03.2017
Kulturkonferansen 2017 Sogn og Fjordane Kultur
24.03.2017
Kulturfestival for utviklingshemma Kultur
24.03.2017
14:00 - 14:00 Kulturfestivalen Kultur
24.03.2017
18:00 - 15:00 Fylkesting for ungdom Politikk
28.03.2017
Vassforvaltningsseminar om landbruk og spreidde avløp 28. mars-29. mars Næringsutvikling
28.03.2017
Hovudutvalet for samferdsle Politikk
28.03.2017
Møte i kontrollutvalet Politikk
29.03.2017
Hovudutvalet for opplæring Politikk
31.03.2017
UKM-festivalen Sogn og Fjordane Kultur
03.04.2017
Møte i fylkesutvalet Politikk
04.04.2017
Hovudutvalet for næring og kultur Politikk
05.04.2017
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
25.04.2017
Møte i fylkesutvalet Politikk
26.04.2017
Møte i fylkestinget Politikk
27.04.2017
Møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne Politikk
03.05.2017
Møte i fylkesutvalet Politikk
03.05.2017
Finansutvalet Politikk
10.05.2017
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
11.05.2017
Hovudutvalet for opplæring Politikk
11.05.2017
Hovudutvalet for samferdsle Politikk
11.05.2017
Hovudutvalet for næring og kultur Politikk
11.05.2017
Møte i kontrollutvalet Politikk
19.05.2017
Møte med stortingsbenken m.fl. Politikk
24.05.2017
Møte i hovudsamarbeidsutvalet Politikk
24.05.2017
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
24.05.2017
10:00 Hovudsamarbeidsutvalet Politikk
29.05.2017
Politikardag Politikk
30.05.2017
Hovudutvalet for opplæring Politikk
30.05.2017
Hovudutvalet for samferdsle Politikk
30.05.2017
Hovudutvalet for næring og kultur Politikk
30.05.2017
Møte i kontrollutvalet Politikk
31.05.2017
Møte i fylkesutvalet Politikk
31.05.2017
Møte i likestillingsutvalet Politikk
06.06.2017
Møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne Politikk
07.06.2017
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
08.06.2017
Møte i fylkesrådet for eldre Politikk
12.06.2017
Møte i fylkesutvalet Politikk
13.06.2017
Møte i fylkestinget Politikk
20.06.2017
Møte i fylkesutvalet Politikk
21.06.2017
Hovudutvalet for næring og kultur Politikk
27.06.2017
Hovudutvalet for samferdsle Politikk
23.08.2017
Møte i fylkesutvalet Politikk
29.08.2017
Nasjonal klimakonferanse Planlegging
29.08.2017
Møte i kontrollutvalet Politikk
30.08.2017
Hovudutvalet for opplæring Politikk
05.09.2017
Møte i fagopplæringsnemnda Politikk
06.09.2017
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
13.09.2017
Møte i hovudsamarbeidsutvalet Politikk
13.09.2017
10:00 Hovudsamarbeidsutvalet Politikk
14.09.2017
Felles barn, felles ansvar 2017 Kultur
19.09.2017
Møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne Politikk
20.09.2017
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
21.09.2017
Møte i fylkesrådet for eldre Politikk
25.09.2017
Politikardag Politikk
26.09.2017
Hovudutvalet for opplæring Politikk
26.09.2017
Hovudutvalet for samferdsle Politikk
26.09.2017
Hovudutvalet for næring og kultur Politikk
26.09.2017
Møte i kontrollutvalet Politikk
26.09.2017
Møte i trafikktryggingsutvalet Politikk
27.09.2017
Møte i fylkesutvalet Politikk
27.09.2017
Finansutvalet Politikk
04.10.2017
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
13.10.2017
Møte med stortingsbenken m.fl. Politikk
16.10.2017
Møte i fylkesutvalet Politikk
16.10.2017
Finansutvalet Politikk
17.10.2017
Møte i fylkestinget Politikk
24.10.2017
Hovudutvalet for samferdsle Politikk
24.10.2017
Hovudutvalet for næring og kultur Politikk
25.10.2017
Hovudutvalet for opplæring Politikk
25.10.2017
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
31.10.2017
Møte i fylkesutvalet Politikk
31.10.2017
Finansutvalet Politikk
02.11.2017
Møte i fagopplæringsnemnda Politikk
15.11.2017
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
20.11.2017
Politikardag Politikk
21.11.2017
Hovudutvalet for opplæring Politikk
21.11.2017
Hovudutvalet for samferdsle Politikk
21.11.2017
Hovudutvalet for næring og kultur Politikk
21.11.2017
Møte i kontrollutvalet Politikk
22.11.2017
Møte i fylkesutvalet Politikk
28.11.2017
Møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne Politikk
29.11.2017
Møte i hovudsamarbeidsutvalet Politikk
29.11.2017
Møte i fylkesrådet for eldre Politikk
29.11.2017
10:00 Hovudsamarbeidsutvalet Politikk
04.12.2017
Møte i fylkesutvalet Politikk
05.12.2017
Møte i fylkestinget Politikk
13.12.2017
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut
Tip a friendTips ein ven