Kalender

Kategori:
Kalender:
Frå:
Til:
RSS feed
24.04.2017
10:00 - 15:00 Møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne Politikk
24.04.2017
10:00 - 15:30 Konferanse om musikkterapi, rus og psykisk helse Kultur
26.04.2017
10:00 Møte i fylkesutvalet Politikk
26.04.2017
10:00 Møte i fylkesvalstyret Politikk
26.04.2017
10:00 Møte i fylkesutvalet som klagenemnd Politikk
26.04.2017
10:00 Møte i kontrollutvalet Politikk
26.04.2017
13:00 Møte i fylkestinget Politikk
03.05.2017
Møte i fylkesutvalet Politikk
03.05.2017
Finansutvalet Politikk
03.05.2017
Møte i planutvalet Politikk
09.05.2017
11:00 - 20:00 Konferanse for idrett, fysisk aktivitet og folkehelse Kultur
10.05.2017
Hovudutvalet for opplæring Politikk
10.05.2017
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
11.05.2017
Hovudutvalet for samferdsle Politikk
11.05.2017
Møte i kontrollutvalet Politikk
19.05.2017
Møte med stortingsbenken m.fl. Politikk
24.05.2017
Møte i hovudsamarbeidsutvalet Politikk
24.05.2017
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
24.05.2017
10:00 Hovudsamarbeidsutvalet Politikk
29.05.2017
Politikardag Politikk
30.05.2017
Hovudutvalet for opplæring Politikk
30.05.2017
Hovudutvalet for samferdsle Politikk
30.05.2017
Hovudutvalet for næring og kultur Politikk
30.05.2017
Møte i kontrollutvalet Politikk
31.05.2017
Møte i fylkesutvalet Politikk
31.05.2017
Møte i likestillingsutvalet Politikk
06.06.2017
Møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne Politikk
07.06.2017
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
08.06.2017
Møte i fylkesrådet for eldre Politikk
12.06.2017
Møte i fylkesutvalet Politikk
13.06.2017
Møte i fylkestinget Politikk
20.06.2017
Møte i fylkesutvalet Politikk
21.06.2017
Hovudutvalet for næring og kultur Politikk
27.06.2017
Hovudutvalet for samferdsle Politikk
23.08.2017
Møte i fylkesutvalet Politikk
29.08.2017
Nasjonal klimakonferanse Planlegging
29.08.2017
Møte i kontrollutvalet Politikk
29.08.2017
Nasjonal klimakonferanse Miljø og friluftsliv
30.08.2017
Hovudutvalet for opplæring Politikk
05.09.2017
Møte i fagopplæringsnemnda Politikk
06.09.2017
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
13.09.2017
Møte i hovudsamarbeidsutvalet Politikk
13.09.2017
10:00 Hovudsamarbeidsutvalet Politikk
14.09.2017
Felles barn, felles ansvar 2017 Kultur
19.09.2017
Møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne Politikk
20.09.2017
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
21.09.2017
Møte i fylkesrådet for eldre Politikk
25.09.2017
Politikardag Politikk
26.09.2017
Hovudutvalet for opplæring Politikk
26.09.2017
Hovudutvalet for samferdsle Politikk
26.09.2017
Hovudutvalet for næring og kultur Politikk
26.09.2017
Møte i kontrollutvalet Politikk
26.09.2017
Møte i trafikktryggingsutvalet Politikk
27.09.2017
Møte i fylkesutvalet Politikk
27.09.2017
Finansutvalet Politikk
04.10.2017
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
13.10.2017
Møte med stortingsbenken m.fl. Politikk
16.10.2017
Møte i fylkesutvalet Politikk
16.10.2017
Finansutvalet Politikk
17.10.2017
Møte i fylkestinget Politikk
24.10.2017
Hovudutvalet for samferdsle Politikk
24.10.2017
Hovudutvalet for næring og kultur Politikk
25.10.2017
Hovudutvalet for opplæring Politikk
25.10.2017
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
31.10.2017
Møte i fylkesutvalet Politikk
31.10.2017
Finansutvalet Politikk
02.11.2017
Møte i fagopplæringsnemnda Politikk
15.11.2017
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
20.11.2017
Politikardag Politikk
21.11.2017
Hovudutvalet for opplæring Politikk
21.11.2017
Hovudutvalet for samferdsle Politikk
21.11.2017
Hovudutvalet for næring og kultur Politikk
21.11.2017
Møte i kontrollutvalet Politikk
22.11.2017
Møte i fylkesutvalet Politikk
28.11.2017
Møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne Politikk
29.11.2017
Møte i hovudsamarbeidsutvalet Politikk
29.11.2017
Møte i fylkesrådet for eldre Politikk
29.11.2017
10:00 Hovudsamarbeidsutvalet Politikk
04.12.2017
Møte i fylkesutvalet Politikk
05.12.2017
Møte i fylkestinget Politikk
13.12.2017
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut
Tip a friendTips ein ven