Kalender

Kategori:
Kalender:
Frå:
Til:
RSS feed
Onsdag 19. sep.
06.9 - 29.9 17:00 - 12:00 Grunnleggande etablerarkurs - Nordfjordeid Næringsutvikling
Onsdag 19. sep.
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
Onsdag 19. sep.
10:00 Møte i hovudsamarbeidsutvalet Politikk
Torsdag 20. sep.
20.9, 21.9 Felles barn felles ansvar 2018 Kultur
Torsdag 20. sep.
20.9, 21.9 4. samling for deltakarkommunane i prosjektet «Samhandling for grønt skifte» Miljø og friluftsliv
Torsdag 20. sep.
15:00 - 17:30 Fellesnemnda sitt arbeidsutval Politikk
Torsdag 20. sep.
17:30 Partssamansett utval Politikk
Fredag 21. sep.
Søknadsfrist marint verdiskapingsfond Næringsutvikling
Fredag 21. sep.
09:30 Møte i fellesnemnda Politikk
Tirsdag 25. sep.
10:00 Møte i trafikktryggingsutvalet Politikk
Tirsdag 25. sep.
13:15 Møte i hovudutvalet for næring og kultur Politikk
Tirsdag 25. sep.
13:15 Møte i hovudutvalet for opplæring Politikk
Tirsdag 25. sep.
13:15 Møte i hovudutvalet for samferdsle Politikk
Tirsdag 25. sep.
13:15 Møte i kontrollutvalet Politikk
Onsdag 26. sep.
Møte i fylkesutvalet Politikk
Onsdag 26. sep.
09:00 Møte i finansutvalet Politikk
Tirsdag 2. okt.
Dialogmøte Nordfjord Opplæring
Tirsdag 2. okt.
10:00 - 15:30 Nettverkssamling "Helseoversikt i kommunale planar" Folkehelse
Onsdag 3. okt.
03.10, 04.10 12:30 - 13:30 Konferanse: Maritim hydrogen og marin fornybar energi Næringsutvikling
Torsdag 18. okt.
Møte i fylkesutvalet Politikk
Torsdag 18. okt.
Partssamansett utval Politikk
Torsdag 18. okt.
18.10, 19.10 Fagsamling om ungdomsarbeid Youth Kultur
Torsdag 18. okt.
09:00 - 15:00 Kurs for faglege leiarar og instruktørar Opplæring
Torsdag 18. okt.
10:00 Møte i finansutvalet Politikk
Torsdag 18. okt.
16:30 - 20:30 Kurs i økonomi og rekneskap - Nordfjordeid Næringsutvikling
Fredag 19. okt.
10:00 Møte i fylkestinget Politikk
Tirsdag 23. okt.
10:00 Møte i hovudutvalet for næring og kultur Politikk
Onsdag 24. okt.
Møte i fagopplæringsnemnda Politikk
Onsdag 24. okt.
10:00 Møte i hovudutvalet for opplæring Politikk
Onsdag 24. okt.
16:30 - 20:30 Kurs i korleis starte nettbutikk - Førde Næringsutvikling
Torsdag 25. okt.
10:00 Møte i hovudutvalet for samferdsle Politikk
Torsdag 25. okt.
16:30 - 20:30 Kurs i korleis starte nettbutikk - Nordfjordeid Næringsutvikling
Fredag 26. okt.
26.10, 27.10, 28.10 18:00 - 16:00 Møte i ungdomspolitisk utval (UPU) Politikk
Tirsdag 30. okt.
Møte i fellesnemnda Politikk
Onsdag 31. okt.
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
Torsdag 1. nov.
10:00 - 15:30 Treng vi norsk? Ein konferanse om framtida for norsk språk Kultur
Torsdag 1. nov.
01.11 - 24.11 17:00 - 12:00 Grunnleggande etablerarkurs - Sogndal Næringsutvikling
Fredag 2. nov.
10:00 Møte i fylkesutvalet Politikk
Fredag 2. nov.
10:00 Møte i finansutvalet Politikk
Tirsdag 6. nov.
06.11, 07.11 Plansamling 2018 Møtekalender - PSA
Mandag 12. nov.
12.11, 13.11 09:30 - 15:30 Fagforum Vestlandet - seminar om skulebibliotek i vidaregåande skule Opplæring
Tirsdag 13. nov.
10:00 - 15:00 Møte i fylkesrådet for eldre Politikk
Onsdag 14. nov.
10:00 Møte i hovudsamarbeidsutvalet Politikk
Torsdag 15. nov.
10:00 - 15:00 Møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne Politikk
Lørdag 17. nov.
17.11, 18.11 13:00 - 13:00 Nettverkssamling for ungdomsråd Politikk
Tirsdag 20. nov.
09:00 Møte i hovudutvalet for næring og kultur Politikk
Tirsdag 20. nov.
10:00 Møte i hovudutvalet for opplæring Politikk
Tirsdag 20. nov.
10:00 Møte i hovudutvalet for samferdsle Politikk
Tirsdag 20. nov.
10:00 Møte i kontrollutvalet Politikk
Onsdag 21. nov.
09:00 Møte i fylkesutvalet Politikk
Onsdag 21. nov.
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
Tirsdag 27. nov.
Partssamansett utval Politikk
Torsdag 29. nov.
16:30 - 20:30 Kurs i økonomi og rekneskap - Sogndal Næringsutvikling
Mandag 3. des.
Møte i fylkesutvalet Politikk
Mandag 3. des.
Fellesnemnda Politikk
Tirsdag 4. des.
10:00 Møte i fylkestinget Politikk
Onsdag 5. des.
05.12, 06.12 Klimasamling for kommunane i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane Miljø og friluftsliv
Fredag 7. des.
Møte i fellesnemnda Politikk
Fredag 7. des.
07.12, 08.12, 09.12 18:00 - 16:00 Møte i ungdomspolitisk utval (UPU) Politikk
Onsdag 12. des.
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
Tirsdag 19. mars
19.3, 20.3 Klimathon 2019 Miljø og friluftsliv

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut
Tip a friendTips ein ven