Bildet syner ein eldre mann og ei eldre kvinne sit på ein benk ved elva Jølstra i Førde. Det er midt på sommaren, med sol, grønt gras og grønt lauv på trea. Foto: Oskar Andersen

Foto: Oskar Andersen

Fylkesrådet for eldre

Fylkesrådet for eldre er eit rådgjevande organ for fylkeskommunen. Rådet skal handsame alle saker som gjeld eldre og levekår for eldre. Eldrerådet kan også sjølv ta opp saker som gjeld eldre i fylket.

Medlemer i fylkesrådet for eldre

 

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Anne-Kjersti Stenehjem
Sekretær
anne-kjersti.stenehjem@sfj.no
957 25 658

Tip a friendTips ein ven

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568

Kristin Rundsveen
rådgjevar for fylkesordføraren
kristin.rundsveen@sfj.no
908 90 713