Foto med utsyn over Utvik i Stryn ein sommardag med blå himmel og berre litt skyer. Vi ser ned mot sentrum og fjorden.

Foto: Sergey Ashmarin/Wikimedia Commons

Fv. 60 open for køyretøy opptil 15 meter

Fv. 60 i Utvik er no opna for kontinuerleg kolonnekøyring for bilar inntil 15 meter. Vogntog kan ikkje passere, men bussrutene går tilbake til ordinære ruter.

– Det er gledeleg at vi allereie er komne så langt i arbeidet at vi har ei løysing også for delar av næringslivet i Nordfjord. Eg er nøgd med at vi mest sannsynleg kan opne hovudvegen att for normal ferdsle raskare enn vi trudde, seier fylkesdirektør for samferdsle Dina Lefdal. 

Bussrutene over Utvikfjellet går no tilbake til normale ruter. Du kan halde deg oppdatert på statusen for kollektivtrafikken på kringom.no.

Styrt trafikkavvikling

Vegen er no å rekne som einvegskøyrt, og det blir difor styrt trafikkavvikling og ledebil. Bilistane må rekne med ventetid på inntil 1 time.

– Vi har no fått tilstrekkeleg oversikt over skadar, og fått utbetra det som er nødvendig for at vi kan setje på tyngre trafikk. Det er mykje skadar på vegen over Utvikfjellet i tillegg til skadane i området rundt bruene. Det er skadar som svekkjer bæreevna til vegen. Dette har vi no kontroll over og kan setje på tyngre og lengre køyretøy, seier avdelingsdirektør Svenn Finden i Statens vegvesen.

I starten kan skiltinga vere noko misvisande einskilde stader, då det kan ta litt tid å få oppdaterte skilt på plass.

Kontaktperson i Statens vegvesen

Svenn Egil Finden
avdelingsdirektør vegavdeling Sogn og Fjordane
951 48 614

Kontaktperson i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Dina Lefdal
fylkesdirektør for samferdsle
957 00 813

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Fylkesdirektør

Dina Lefdal

Dina Lefdal

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Askedalen 2
6863 Leikanger

57 63 80 00
post@sfj.no