Foto av ein finger som nærmar seg eit tastatur. Tasten som vert trykt, er blå og har bilete av ei handlekort og skal illustrere ehandel. Foto: Maria Elena/www.flickr.com

Foto: Maria Elena/www.flickr.com

E-handel

Snart skal alle innkjøp i fylkeskommunen og kommunane i Sogn og Fjordane gjerast elektronisk.

Les nyhendebrev for e-handel 01.2016

Les nyhendbrev for  1. kvartal 2016

Les nyhendebrev med statistikk publisert september 2016

E-handel er eit elektronisk ordresystem som fylkeskommunen og (til no) 20 kommunar i Sogn og Fjordane nyttar. Det er integrert i rekneskapssystemet, slik at kopling mellom ordre og faktura kan skje automatisk.  

Implementering av e-handel som tingingskanal var eit aktivt prosjekt som inkluderar alle kommnar i fylket som har ehandel.I starten vart det delvis finansiert av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).Frå august 2016 er ehandel gått over i drift.

I løpet av 2014 vart det i heile fylket handla for 67 millionar kroner (inkl. mva) gjennom e-handel som tingingskanal. I 2015 steg vert  det kjøpt for 240 millionar kroner (inkl. mva)  på ehandel.Oppdatert statistikk og nyheiter finn du her 

Prosjektet er særleg spennande i nasjonal målestokk fordi så mange kommunar er med og samarbeider i eitt prosjekt. Slik dreg alle nytte av erfaringane dei gjer seg.

Målet er at flest mogleg ordrar til leverandørar skal gjerast elektronisk – gjennom nettopp e-handel.

 

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Frank Have Olesen
Prosjektleiar
frank.have.olesen@sfj.no
900 85 509

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven