Stortingsvalet i Sogn og Fjordane
Fylkesvalstyret har godkjent valoppgjeret for Stortingsvalet 2013 i Sogn og Fjordane.
Sogn og Fjordane sender 3 distriktsrepresentantar og ein utjamningsrepresentant til Stortinget for perioden 2013-2017. Som distriktsrepresentantar er Ingrid Heggø (Ap), Liv Signe Navarsete (Sp) og Bjørn Lødemel (H) valde. Utjamningsrepresentanten vert kåra av Riksvalstyret.
Riksvalstyret planlegg å halde møte i slutten av september. Etter dei førebelse utrekningane ligg Sveinung Rotevatn (V) an til å få utjamningsmandatet frå Sogn og Fjordane.

Ved valet i 2013 vert det såleis valt ein representant mindre frå fylket enn det som vart valt ved stortingsvalet i 2009. Reduksjonen er ein konsekvens av at folketalet i fylket er vorte mindre i høve til det samla folketalet i landet.
Listeframlegg ved stortingsvalet 2013
Då fristen for innlevering av framlegg til lister ved stortingsvalet 2013 gjekk ut hadde fylkesvalstyret i Sogn og Fjordane motteke 13 lister ved stortingsvalet 2013. I møtet 27. mai vart alle listeframlegga godkjende. Følgjande 13 parti stiller liste ved stortingsvalet 2013 i Sogn og Fjordane:
Fylkestinget i Sogn og Fjordane
Fylkestinget i Sogn og Fjordane har 39 direkte folkevalde representantar som vert valde kvart fjerde år samstundes som det er val til kommunestyra i dei 26 kommunane i fylket.
Sogn og Fjordane på Stortinget
Sogn og Fjordane har fire faste representantar på Stortinget. I tillegg er ein komen inn på utjamningsmandat.
Stortingsvalet 2009
Ved stortingsvalet i 2009 vart desse representantane valde:
Distriktsrepresentantar
  • Ingrid Bjørketun Heggø (Ap), Høyanger
  • Liv Signe Navarsete (Sp), Lærdal
  • Åge Starheim (Frp), Selje
  • Tor Bremer (Ap), Hafslo
Utjamningsmandat
  • Bjørn Lødemel (H), Hornindal
Alle resultat for stortingsvalet 2009 i Sogn og Fjordane finn du i fylkesvalsstyret si møtebok.
--------------------------------------------------------------------------- -- ---
Kontaktinformasjon
Sogn og Fjordane fylkeskommune,
Fylkesutvalsstyret – Fylkeshuset, Askedalen 2, 6863 Leikanger
Knut Henning Grepstad tlf: 57 65 61 18. Mob 958 00 153
No documents found
 
No documents found
  Oppdatert 05/22/2015