blank blank
Kompetanseutvikling for pedagogisk personale og skuleleiarar
I framlegget til statsbudsjett for 2011 er det løyvd til saman 400 millionar kroner til etter- og vidareutdanning for lærarar, til fag- og yrkesopplæringa og til rektorutdanning.

Dette er same beløp som i fjor, og midlane vert tildelte fylkeskommunane og kommunane etter søknad.

Satsinga på etter- og vidareutdanninga for lærarar og skuleleiarar inngår i GNIST – partnarskap for ei heilskapleg lærarutdanning – som er ei satsing for auka rekruttering av pedagogisk personale og auka kvalitet på lærarutdanninga.

Sogn og Fjordane fylkeskommune fekk i 2010 tilført om lag 1,440 millionar kroner av løyvinga til føremålet.

 


Publisert av: Asbjørn Ness
Dato: 3. november 2011 - kl. 14:44


Skriv ut


Tilbake

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Tlf: 57 63 80 00
Ansvarleg redaktør: Ingvild Ramstad
Teknisk ansvarleg: Stein Helge Hellebø

  Oppdatert 05/22/2015