blank blank
Lokale kulturbygg
Desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg.

Nye retningsliner for desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg vart vedteke av hovudutval for kultur 28.05.2013. Retningslinene finn du under "Dokument".

Dokument
Søknadsskjema
  • Søknadar sendast elektronisk via www.idrettsanlegg.no, følg lenka ovanfor. 
    Logg inn i søknadsskjemaet og hak av for "kulturbygg" i fane nr. to i søknaden. 
Kontaktperson(ar)
Viktige datoar
  • Søknadsfrist: Kommunane skal overføre søknadar frå sin kommune
     til Sogn og Fjordane fylkeskommune innan 30. april kvart år.

     

     


Publisert av: Guro Høyvik
Dato: 21. november 2013 - kl. 11:18


Skriv ut


Tilbake

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Tlf: 57 65 61 00
Ansvarleg redaktør: Ingvild Ramstad
Teknisk ansvarleg: Stein Helge Hellebø

  Oppdatert 12/23/2014