blank blank
Lokale kulturbygg
Desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg.

Søknadar om tilskot i ordninga skal sendast via kommunen. Ta kontakt med din kommune for informasjon om den lokale søknadsfristen.

Nye retningsliner for desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg vart vedteke av hovudutval for kultur 28.05.2013. Retningslinene finn du under "Dokument".

Dokument
Søknadsskjema
 • Søknadar sendast elektronisk via www.idrettsanlegg.no, følg lenka ovanfor. 
  Logg inn i søknadsskjemaet og hak av for "kulturbygg" i fane nr. to i søknaden. 
Kontaktperson(ar)
 • Guro Høyvik
  rådgjevar, kulturavdelinga
  Sogn og Fjordane fylkeskommune
  E-post: guro.hoyvik@sfj.no
  Tlf. 415 30 608
Viktige datoar
 • Søknadsfrist: Kommunane skal overføre søknadar frå sin kommune
  til Sogn og Fjordane fylkeskommune innan 30. april kvart år.
  Kommunane bestemmer sine eigne søknadsfristar.

   

   


Publisert av: Guro Høyvik
Dato: 6. januar 2015 - kl. 15:56


Skriv ut


Tilbake

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Tlf: 57 63 80 00
Ansvarleg redaktør: Ingvild Ramstad
Teknisk ansvarleg: Stein Helge Hellebø

  Oppdatert 05/29/2015