blank blank
Buss
Fylkeskommunen sitt kjøp av personrutetenester består av at fylkeskommunen fastset omfanget av personrutetilbodet for komande ruteperiode og avtaler ei godtgjersle til ruteselskapa for årets tenestekjøp. Godtgjersle til ruteselskapa for personrutetenester vert avtalt på grunnlag av årlege tingingar og fleirårlege avtalar.

Busstilbodet i Sogn og Fjordane kan delast inn i 3 ulike segment; Ekspressbussruter,  lokale og regionale bussruter og turistruter.

Sogn og Fjordane fylkeskommune har i all hovudsak ansvaret for dei lokale og regionale bussrutene, enkelte ekspressruter med lokalrutefunksjon og enkelte turistruter.  All kommersiell køyring står dei enkelte selskapa annsvarleg for.

Ruteinfo.net finn du oversikt over dei enkelte rutene:
Lokale og regionaleruter
Ekspressruter
Turistruter 

 

 

 

 

 

 

 

 


Publisert av: Ole Ingar Hagen Hæreid
Dato: 5. mars 2013 - kl. 12:00

Relaterte lenkjer:


Skriv ut


Tilbake

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Tlf: 57 63 80 00
Ansvarleg redaktør: Ingvild Ramstad
Teknisk ansvarleg: Stein Helge Hellebø

  Oppdatert 05/29/2015