Skriv ut
blank blank
Kjeldetilvising - Særemne

Kva er kjeldetilvising?

Ei litteraturliste er ein oversikt over alle kjeldene du har brukt. Den kallast også for referanseliste eller bibliografi. Litteraturlista begynner på ei ny side sist i oppgåva, og kjeldene skal førast opp alfabetisk.

Korleis lista skal setjast opp, kjem an på stilen du har valgt. Her skal vi vise listeoppsett presentert (i forenkla form), med Harvard-stilen.

Harvard-stil

Når du set opp bøker på litteraturlista, begynner du med etternamnet på forfatteren. Så kjem fornavn (berre initial), utgivelsesår, boktittel, utgivelses-stad og forlag.

Litteraturliste


Bogø, J., H. Stig og S. Ahnstrøm (1995) Festboken. Oslo: Bladkompaniet.

Glomnes, E. (2005) Skriv bedre! Lærebok i skriving. Bergen: Fagbokforlaget.

Hoem, E. (1995) Bibelhistorier. Oslo: Aschehoug. 

Leksikonartikler og andre informasjonssider på nettet

Dersom du bruker ei Internett-side der forfatteren ikkje er navngjeven, fører du opp tittel på sida eller teksten, årstallet for publisering eller siste oppdatering av sida, nettadresse og dato for nedlasting.

Olaug Nilssen (2007) http://no.wikipedia.org/wiki/Olaug_Nilssen. [Nedlastet 30.11.2007].

Nettartikler med navngjeven forfatter

Hvis du bruker ein nettartikkel med navngjeven forfatter, fører du den opp slik: etternavn på forfatteren, fornavn (berre initial og punktum), årstal for publisering eller siste oppdatering av sida, tittel, nettadresse, dato for nedlasting.

Haddal, P. (2007) Helteepos i stor stil. http://oslopuls.no/film/article2114251.ece. [Nedlasta 30.11.2007].

 

Søk og skriv

Tips om  særemne Stavanger bibliotek

Særemnehjelp Deichmanske bibliotek

SÆREMNE/Filmanalyse

Filmatisert norsk litteratur

NTNU sine gode nettsider om oppgåveskriving, her om korleis gå fram ved søk etter nettkjelder: VIKO

Tilbake
Ansvarleg redaktør: Knut Chr. Clausen © Flora vidaregåande skule 2011