Nettverkssamling "Helseoversikt i kommunale planar"

Program:

10.00-10.15 Velkomen og introduksjon
John H. Jakobsen

10.15-10.45 Informasjon om arbeidet og
arbeidsmetodikk
Tor-Ivar Karlsen

10.45-11.30 Formelle krav til utarbeiing av
Helseoversikten
Tor Ivar Karlsen

11.30-12.30 Lunch

12.30-14.45 Status i kommunane, forventningar og
utfordringar i nettverkskommunane
John H Jakobsen og Tor-Ivar Karlsen

14.45-15.30 Fokus på den enkelte kommune og
kva oppgavår det skal arbeidast med før neste samling
John H Jakobsen og Tor-Ivar Karlsen

Ansvarlige og innleiarar:
John H. Jakobsen John H Jakobsen Consult / KS
Tor-Ivar Karlsen Førsteamanuensis, Universitetet i Agder

Arrangør: Sogn og Fjordane fylkeskommune
: Thon Hotell, Jølster
Tid: tirsdag 2. oktober 10:00 - 15:30