Plansamling 2018

Ansvarleg: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune
Målgruppe: Primært for tilsette i kommunar som jobbar med plan og dispensasjonssaker etter plan- og bygningslova.

Arrangør: FRM PLAN VED TORBJØRN HASUND
: Scandic Sunnfjord Hotel & Spa i Førde
Tid: tirsdag 6. november - onsdag 7. november