Kurs for faglege leiarar og instruktørar

Som ledd i kvalitetsutviklinga innan fag- og yrkesopplæringa, gjennomfører Sogn og Fjordane fylkeskommune obligatoriske kurs for faglege leiarar og instruktørar i lærebedriftene.

Arrangør: ANITA HOP
Tid: torsdag 18. oktober 09:00 - 15:00
http://www.sfj.no/instruktoerkurs.410968.n...