Regionalt planforum

09:00 Utkast til kommunedelplan for E39 Byrkjelo – Grodås. Før offentleg ettersyn.
12:00 Interkommunal kommunedelplan for klimaomstilling - fleire kommunar i Sunnfjord

Arrangør: FRM PLAN VED TORBJØRN HASUND
: Videomøte Fylkeshuset Leikanger og Storehagen Førde
Tid: onsdag 19. september 09:00 - 15:00