Nasjonal klimakonferanse

Konferanseprogrammet er under utarbeiding, og vil bli publisert primo 2018 på konferansenettstaden www.klimaomstilling.no. Her finn du også TV-opptak og presentasjonar frå #klimaomstilling2017 og #klimaomstilling2016.

• TYSDAG 24. APRIL inviterer vi til klimaekskursjon med fagleg og sosialt påfyll. Ekskursjonen vert gjennomført i Sogndal / nærområdet, og vi avsluttar med fellesmiddag og underhaldning.

• ONSDAG 25. april er første ordinære konferansedag på Quality Hotel Sogndal. Hovudtema vert klimatilpassing. Alle programpostar før lunsj vil gå i hovudsalen på hotellet, medan vi etter lunsj køyrer to parallellsesjonar. Dagen vert avslutta med fellesmiddag og underhaldning.

• TORSDAG 26. april vert får vi ei rekkje spennande innlegg knytt til klimaomstilling av samfunnet. Konferansen vert avslutta ved lunsj.

Vi håpar å sjå deg på neste års konferanse. Set av dagane alt no; og del gjerne informasjonen vidare til aktuelle personar.

: Quality Sogndal Hotel
Tid: tirsdag 24. april - torsdag 26. april
http://www.klimaomstilling.no